1

Προαγωγές – 2012

ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1283/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2004 ο συνάδελφός μας Στάθης. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.233,63 € για μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έκρινε ότι δεν μπορεί η συνδικαλιστική ιδιότητα και δράση του συγκρινόμενου υπαλλήλου (εν προκειμένου του Νικόλαου Σακαρέλη) με τον κρινόμενο, Ευστάθιο Χαρούλη, να θεωρείται a priori ως ιδιαίτερης σημασίας για τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ώστε να καταργεί κατ’ αποτέλεσμα τη σύγκριση με τα καθαρά τραπεζικά καθήκοντα του κρινόμενου.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1410/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός μας Μαρίνα. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.562,60€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1/1/2005 η συνάδελφός μας Υπατία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 3.642€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Με την υπ’ αριθμ. 4196/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/03 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Θεανώ. Της επιδικάσθηκαν και καταβλήθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 2.000 € για ηθική βλάβη και 400 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΟΥΠΗΣ XΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5255/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1/1/003 ο συνάδελφός μας Χρήστος. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 7.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5043/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Άννα. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 5.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1282/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/04 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές, 3.000 € για ηθική βλάβη και 500 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ – ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 4032/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Ευμορφία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 11.819,53€ για μισθολογικές διαφορές και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1764/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2001 ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Επιδικάσθηκαν στους κληρονόμους του 7.090,36€ για μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη και 350€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΑΓΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1856/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Ελένη. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.782€, 1.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5749/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Αθανασία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές , 1.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.
Βλαπτικές μεταβολές 2012

ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΡΥΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4024/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε τελεσιδίκως η επιβληθείσα από την Τράπεζα στη συνάδελφό μας Χρυσή πειθαρχική ποινή της εγγράφου παρατηρήσεως και επιβάλλεται εις βάρος της Τράπεζας δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΡΙΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1961/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η απομάκρυνσή του από τη Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών και η τοποθέτησή του στο Ταμείο Υγείας συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα τoυ οφείλει για ηθική βλάβη 3.000€ και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1463/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2084/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
Αποζημιώσεις Ν. 2112 – 2012

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 886/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ξανθίππη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 54.500€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920). Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνης Ταμπάκης.

ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 680/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 43.309€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1.120€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 546/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 39.908€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1. 250€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1456/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 71.143,08 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Με την υπ’ αριθμ. 473/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ανδρομάχη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.987€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1.150€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1096/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαρία . Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 19.979 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1411/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Παρασκευή. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.077€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1577/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Σταμάτης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 61.411,08 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1457/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ευάγγελος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.693,60 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΜΠΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3845/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41200,60€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Σέργιος Σερμπέτης.

ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3844/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1979/2010 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει τη συνάδελφό μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.595,16€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Σέργιος Σερμπέτης.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1689/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Γεωργία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.549,67 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2076/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Παρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 20.900,99€, και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1855/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Παναγιώτα. Η Τράπεζα υποχρεούται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 32.882,98€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 24.662,22€, συνολικά δηλαδή το ποσό των 57.545,20€ καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί για τρίτη φορά δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1727/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ελευθέριος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 44.333,10€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.350€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1688/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σταματίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41.525 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1735/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Φώτιος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 59.000€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.190€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΗΜΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1704/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σταματίνα. Η Τράπεζα υποχρεούται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 40.636,40€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.240 € για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμόν 1892/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.999,51€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5236/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ηλιάνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 54.551,70€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Φίλιππος Καρδαράς.

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1854/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Σταύρος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 34.191,25€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 25.643,44€, συνολικά δηλαδή το ποσό των 59.834,68€ καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί για τέταρτη φορά δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1892/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.999,51€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1841/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Λευτέρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.853,96€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 1931/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Μιχάλης . Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 22.566,29 € ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος .

ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
Με την υπ’ αριθμ. 1922/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Αργυρώ. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 30.826,30 € ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2005/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ηλίας. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41.093,36€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2006/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Νίκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 57.123,92€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),καθώς και 1.714€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΚΡΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 720/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Διονυσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 13.785,44€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 250€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 7.623,07€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 380€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1769/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ηρακλής. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 39.920,47€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και του επιδικάσθηκε για μη ληφθείσα άδεια 17 ημερών του έτους 2012 το ποσό των 2.827,70 € και 1.200€για δικαστική δαπάνη. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΥΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1858/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Γεώργιος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 61.299.96€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 1900€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2006/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Νίκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 57.123,92€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.714€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6232/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 307/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Θανάσης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.942,19€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920). Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1982/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κωνσταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.501,79 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1100 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2013/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ασημίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 12.523,62€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) και της επιδικάσθηκε για μη ληφθείσα άδεια 14 ημερών του έτους 2012 το ποσό των 1.219,69 € και για δικαστική δαπάνη 500€. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1983/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευμορφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.828,58 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2080/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σοφία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 34.217,74€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
ΣΥΙΛΤΕ Νο 73. ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΑΣ

Συνάδελφοι,

Οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις και οι συνεπαγόμενες δυσμενείς εξελίξεις με την περικοπή του εφάπαξ κατά 41,17% δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για την ανατροπή αυτής της κατάφωρης αδικίας. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη μέρα για την έκβαση της προσπάθειάς μας, καθώς εκδικάζεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μετά από 5 αναβολές, η απαίτηση του ταμείου μας από την τράπεζα ύψους 21 εκ. ευρώ για μη αποδοθείσες εισφορές παρελθόντων ετών. Ο Σύλλογός μας έχει παρακολουθήσει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή έχοντας ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση και επειδή το αίτημά μας είναι απόλυτα δίκαιο, είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της αποφασίζοντας υπέρ της καταβολής των εισφορών.

Παράλληλα, σε ζητήματα ύψιστης σημασίας όπως το εφάπαξ, ιδιαίτερα μετά την αυθαίρετη και παράνομη περικοπή που επιβλήθηκε, θα περίμενε κανείς να συγκλίνουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ισχυροποιηθεί η θέση μας και να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Δυστυχώς, όμως, η ανακοίνωση No 90 (9/1/13) που κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank κατέστησε σαφές ότι η πολυπόθητη σύμπλευση και διατήρηση κοινής γραμμής δε φαίνεται να υιοθετείται από την πλευρά του κ. Γκιάτη, καθώς σε ζητήματα ουσιαστικής σημασίας έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε διαφορετική στρατηγική.

Εμείς πιστεύουμε ότι στον πυρήνα των διεκδικήσεών μας πρέπει να βρίσκεται η σαφής υποχρέωση που έχει αναλάβει η τράπεζα για κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας, για την οποία έχουμε καταθέσει εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του νομικού μας επιτελείου που απαρτίζεται από την επίκουρο καθηγήτρια του εργατικού δικαίου της Νομικής Αθηνών κ. Πατρίνα Παπαρηγοπούλου και την έγκριτη εργατολόγο κ. Ντέτα Πετρόγλου. Δυστυχώς, ο κ. Γκιάτης αποφεύγει επιμελώς να κάνει αναφορά σε αυτό το ουσιαστικό θέμα στην ανακοίνωσή του. Η απουσία αναφοράς του δεν μπορεί να είναι τυχαία, καθώς ο κ. Γκιάτης, γνωρίζει πολύ καλά ότι το 2004 με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ η τράπεζα ανέλαβε την ευθύνη της κάλυψης των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής, πράγμα για το οποίο ενημερώσαμε τότε το προσωπικό της τράπεζας με κοινή ανακοίνωση στην οποία, σε πλήρη επισφράγιση των συμφωνηθέντων μας, δημοσιεύσαμε και φωτογραφία μας με ηγετικά στελέχη της τράπεζας και τον τότε υφυπουργό κ. Σπυρόπουλο.

Στρατηγικά η μόνη ρεαλιστική οδός για την εξασφάλιση καταβολής του συνόλου και όχι του «κουτσουρεμένου» εφάπαξ είναι η δικαστική μας δικαίωση, καθώς και η απόφαση του ταμείου στη συνέχεια για έκδοση περαιτέρω καταλογισμών για μη αποδοθείσες εισφορές και η βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών με βάση την αναληφθείσα υποχρέωση της τράπεζας να καλύπτει τα ελλείμματα. 

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γνωρίζουμε την οικονομική θέση του ταμείου, με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται από την εταιρεία Prudential του κ. Μαργιού. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η δαπάνη της αναλογιστικής μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Σύλλογό μας έπειτα από σύσκεψη και συνεννόηση που έγινε στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Μπουρσανίδης, η κ. Καλατζή ως εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ταμείου, ο κ. Μπαθρέλλος, οικονομικός σύμβουλος του ταμείου, η κ. Ανδρακάκου, διευθύντρια του κλάδου πρόνοιας (ΤΑΠΙΛΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ), ο κ. Γκιάτης, πρόεδρος του Συλλόγου προσωπικού της Alpha Bank, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Φιλιππόπουλος καθώς και οι κ.κ. Παπαρηγοπούλου και Πετρόγλου.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα ο Σύλλογός μας επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Σύλλογο του κ. Γκιάτη να συνδράμει ώστε να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες και να βρεθεί η πλέον αποτελεσματική λύση για το σημαντικό αυτό ζήτημα ζωής των ασφαλισμένων συναδέλφων μας.

Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι κρίνουμε θετικά την παρέμβαση που αποφάσισε να κάνει ο κ. Γκιάτης στην εκδίκαση της υπόθεσης των καταλογισμών και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πήρε, επιτέλους, το βάπτισμα του πυρός σε μία δικαστική διαδικασία υπέρ της προάσπισης των ασφαλιστικών συμφερόντων των συναδέλφων μας.

Επειδή το θέμα είναι ύψιστης σημασίας και αμέσου προτεραιότητας προτείνουμε στον κ. Γκιάτη να αποφασίσουν τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας την πραγματοποίηση κοινής Γενικής Συνέλευσης όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση σε όλους και διεξοδική ανάλυση όλων των πτυχών του προβλήματος. Σε αυτήν τη Συνέλευση από την πλευρά του Συλλόγου μας θα λάβουν μέρος η κ. Παπαρηγοπούλου και η κ. Πετρόγλου και καλούμε τον κ. Γκιάτη να προσκαλέσει τους νομικούς του συμβούλους για να καταθέσουν τις απόψεις τους, αλλά και για να βοηθήσουν στην συνδιαμόρφωση της κοινής στρατηγικής για την οριστική και αποτελεσματική επίλυση του θέματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                             Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ