1

Αίτηση στο Συμβούλιο Παραπόνων για τις υποθέσεις των προαγωγών

Ο σύλλογός μας θα προσφύγει εναντίον των αυθαιρεσιών της τράπεζας η οποία δεν πραγματοποίησε τις προαγωγές των ετών 2012-13-14, θίγοντας τα δικαιώματα πολλών συναδέλφων.

Όσον αφορά τις προαγωγές του 2015 (valeur 1.1.2015), η προσφυγή στο Συμβούλιο Παραπόνων της τράπεζας είναι μία απαραίτητη διαδικασία για όσους συναδέλφους επιδιώξουν τη δικαστική δικαίωσή τους επειδή παραλείφθηκαν.

Όσοι δεν προαχθήκατε αδικαιολόγητα και επιζητείτε τη δικαστική δικαίωσή σας, είναι απαραίτητο εντός μηνός από την ανακοίνωση των προαγωγών να υποβάλετε σχετική αίτηση (εδώ θα βρείτε υπόδειγμα της αίτησης) στο Συμβούλιο Παραπόνων. Η προσφυγή είναι δυστυχώς μόνο μία τυπική διαδικασία, αφού η τράπεζα μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιήσει σύγκληση του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι αυτή ορίζεται ρητά από τον Οργανισμό.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                                            Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Προαγωγές – 2014 (II)

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2695/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μπάμπης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2006. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές και επιπλέον αυτών, τους νόμιμους τόκους μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 2.000€ και το ποσό των 450€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αρμάος Μάριος.
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Mε την υπ’ αριθμ. 2661/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Θεμιστοκλής έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάσθηκαν ως μισθολογικές διαφορές το ποσό των 3.993,79€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και το ποσό των 800€ ως δικαστική δαπάνη πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΤΟΥΡΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1423/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευτυχία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.895,01 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000€ με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αρ. 3006/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφος μας Μιχαήλ έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 39.279,39€, το ποσό των 3.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 500€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.
ΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1623/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αικατερίνη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.718,96 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 70/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2014. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 1.000€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 5543/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2005. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.715,86€, το ποσό των 100€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 700€ ως δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 5457/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Γεώργιος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 4.645,43 €, το ποσό των 500 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 600€ ως δικαστική δαπάνη του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.
ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 5368/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαλαματή έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αρ. 6448/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μιχαήλ που προέρχεται από την πρώην τράπεζα Πίστεως έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 3.718,79€, χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης που υπέστη 1.500€ και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική δαπάνη δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ύψους 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 3319/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ασπασία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, της επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 3.418,78€, χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης που υπέστη 1.500€ και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη ύψους 300€. Η ως άνω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 2.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 2961/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Κορνήλιος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 3000 € εντόκως ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 450€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΕΛΛΗ – ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 294/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 1.200€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΡΙΚΕΛΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αρ. 3004/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ξανθίππη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2009. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 13.104,47 €, το ποσό των 3.000€ εντόκως ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 500€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.
Προαγωγές – 2014 (I)

ΚΑΠΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ΄ αριθμ. 123/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Μανώλης που υπηρετούσε στη διεύθυνση οργάνωσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2003 (διόρθωση valeur) και στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2007, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 27.483,98 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 540/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Παναγιώτης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.191,14 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 500 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3479/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος μας Απόστολος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάσθηκαν ως μισθολογικές διαφορές το ποσό των 3.727,69 €, το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 600€ ως δικαστική δαπάνη πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1022/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Βασίλης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2004. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 6.638,99 € για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 500€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους, μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς και το ποσό των 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1609/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Χριστόφορος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2006. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 4.640,48€, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 1.000€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς και το ποσό των 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1723/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ιωάννης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2004, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 2.950,20€ και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000€ με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1857/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευφροσύνη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2004, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 8.952,38€ και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
Προαγωγές – 2013

ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1792/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 4.880,88€, 1.500€ για ηθική βλάβη καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1137/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2008 ο συνάδελφός μας Απόστολος. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 7.677,69 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και 450 € για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 5.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1264/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 12.327,61 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 5.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμόν 717/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1/1/2005 ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Mε την υπ’ αριθμόν 1315/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) ο συνάδελφός μας Γκραικιώτης Νικόλαος προάγεται στο βαθμό στου Προισταμένου Ταμία Α΄.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο Δικηγόρος Γραμμένος Ε. Ευστάθιος.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2304/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πλούταρχος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 5.811,99 € και για δικαστική δαπάνη 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Mε την υπ’ αριθμ. 4908/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Βασιλική έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2006. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.180,71€, 2.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4600/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ζαχαρίας έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.949,35€, 1.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΚΗΣ
Mε την υπ’ αριθμ. 5216/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Γιώργος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2003 . Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΗΛΙΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμόν 7201/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ηλιάνα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 5.401,70 € εντόκως από την κοινοποίηση της αγωγής και 700,00 € για δικαστική δαπάνη. Η εν λόγω απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι η συνάδελφός μας πέτυχε την προαγωγή της στον βαθμό του Υποδιευθυντή, συγκρινόμενη με την Κονιδάρη Πηνελόπη, καταλήγοντας το Εφετείο ότι η Κυνηγοπούλου Ηλιάνα υπερέχει ως προς την άσκηση υπευθύνων καθηκόντων ένεκα του ευρύτερου κύκλου τραπεζικών εργασιών, γεγονός που συνεπάγεται πολυσχιδή και σφαιρική τραπεζική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε σχέση με την Κονιδάρη Πηνελόπη η οποία υπηρετεί αποκλειστικά την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3799/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.949,35€, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ
Mε την υπ’ αριθμ. 1136/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ιωάννα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2006. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 450€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6273/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 3.564,93 €, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΟΛΓΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ
Mε την υπ’ αριθμ. 843/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Όλγα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 5510/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.111,98 €, 4.000 € για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
Mε την υπ’ αριθμ. 1201/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΝΑΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμόν 6498/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Φωτεινή έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2003. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 1.506,41 €, 1.000 €, καθώς 700€ για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2004, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 10.363,39 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1668/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 8.509,10 €, 1.000 € για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7093/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2004 (διόρθωση valeur), του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 2.590,86 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 5.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
Προαγωγές – 2012

ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1283/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2004 ο συνάδελφός μας Στάθης. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.233,63 € για μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έκρινε ότι δεν μπορεί η συνδικαλιστική ιδιότητα και δράση του συγκρινόμενου υπαλλήλου (εν προκειμένου του Νικόλαου Σακαρέλη) με τον κρινόμενο, Ευστάθιο Χαρούλη, να θεωρείται a priori ως ιδιαίτερης σημασίας για τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ώστε να καταργεί κατ’ αποτέλεσμα τη σύγκριση με τα καθαρά τραπεζικά καθήκοντα του κρινόμενου.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1410/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός μας Μαρίνα. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.562,60€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1/1/2005 η συνάδελφός μας Υπατία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 3.642€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Με την υπ’ αριθμ. 4196/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/03 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Θεανώ. Της επιδικάσθηκαν και καταβλήθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 2.000 € για ηθική βλάβη και 400 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΟΥΠΗΣ XΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5255/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1/1/003 ο συνάδελφός μας Χρήστος. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 7.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5043/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Άννα. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 5.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1282/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/04 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές, 3.000 € για ηθική βλάβη και 500 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ – ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 4032/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Ευμορφία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 11.819,53€ για μισθολογικές διαφορές και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1764/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2001 ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Επιδικάσθηκαν στους κληρονόμους του 7.090,36€ για μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη και 350€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΑΓΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1856/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Ελένη. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.782€, 1.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5749/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Αθανασία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές , 1.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.
Προαγωγές – 2011

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2304/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/03 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 ο συνάδελφός μας Βαγγέλης. Του επιδικάσθηκαν και καταβλήθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές, 3.000 € για ηθική βλάβη και 500 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.