1

Υποβάλλουμε όλοι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ενστάσεις μόλις εκδοθεί η απόφαση του εφάπαξ!

Η πολυετής προσπάθεια του Συλλόγου μας για την απόδοση πλήρους εφάπαξ στους συναδέλφους έχει πολλές νομικές και αγωνιστικές πτυχές και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αφού αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησής μας, σας έχουμε τονίσει βέβαια επανειλημμένως και επανερχόμαστε, ότι όταν λαμβάνετε την απόφαση καταβολής του εφάπαξ από τον κλάδο πρόνοιας, ΠΡΕΠΕΙ να καταθέτετε ένσταση για το ποσό που λάβατε.

Δυστυχώς βέβαια, μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με συναδέλφους μας, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιοι συνάδελφοι είτε επειδή δεν το γνωρίζουν, είτε επειδή – κακώς – το θεωρούν περιττό, είτε επειδή κάποιοι λειτουργοί του ταμείου του εφάπαξ τους αποτρέπουν, δεν έχουν υποβάλει την ένσταση.

Σας  τονίζουμε συνεπώς για μία ακόμα φορά ότι η ένσταση πρέπει να κατατεθεί οπωσδήποτε άσχετα με την έκβασή της και καλό θα είναι να γίνεται εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης καταβολής εφάπαξ) – αλλά έστω και εκπρόθεσμα – διότι πρόκειται για το πρώτο νομικό βήμα για τη διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να πάρετε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Αν δεν την υποβάλλετε, αυτομάτως αποδέχεστε το ποσό που σας δόθηκε και αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στα επόμενα βήματα και να απεμπολήσετε πιθανώς το δικαίωμα διεκδίκησης του συνόλου του εφάπαξ που δικαιούστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ!

Πολλοί συνάδελφοι που έχουν υποβάλει ενστάσεις μας ρωτούν αν πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια σχετικά με την ειδοποίηση που λαμβάνουν από το ταμείο του εφάπαξ για τη συζήτηση του θέματός τους στην αρμόδια επιτροπή. Σας ενημερώνουμε ότι δε χρειάζεται να παρασταθείτε, απλά να ενημερώσετε την αρμόδια επιτροπή για την απουσία σας και ότι επιθυμείτε να συζητηθεί το θέμα σας. Κι αυτό γιατί ούτως ή άλλως η καταβολή της διαφοράς από το ταμείο, όπως είναι λογικό, σε πρώτο επίπεδο θα απορριφθεί. Σε αυτήν την πρώτη φάση δεν καταθέτουμε τις ενστάσεις για να μας αποδοθεί η διαφορά, αλλά για να καταστήσουμε σαφές ότι δεν έχουμε αποδεχτεί το ποσό που λάβαμε και ότι θεωρούμε πως δικαιούμαστε βάσει του καταστατικού ΤΑΠΙΛΤ να λάβουμε το ποσό που αναγράφεται στην ένστασή μας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονται νομικά οι προϋποθέσεις διεκδίκησης και το ποσό που θα διεκδικήσει κάθε συνάδελφος.

Επομένως…

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις οδηγίες των νομικών μας συνεργατών και των ασφαλιστικών μας συμβούλων, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που λάβατε και θα λάβετε στο εξής εφάπαξ βοήθημα, να υποβάλετε ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που παραλάβατε την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ. Με την ένσταση θα ζητάμε τη διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος μεταξύ του ποσού που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και του ποσού μας χορήγησε το ΕΤΕΑΕΠ με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 &5 του ν. 4387/2016.

 

Επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας για τις οδηγίες υποβολής της ένστασης

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που λαμβάνουν την απόφαση του εφάπαξ να επικοινωνούν άμεσα με το Σύλλογό μας προκειμένου να τους καθοδηγήσουμε σωστά στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της ένστασής τους.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας υπολογίζουν ακριβώς το εφάπαξ ποσό που θα έπρεπε να λάβετε βάσει καταστατικού, ενώ θα σας ετοιμάζουν και την ένσταση έτοιμη προς κατάθεση, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι όταν η ένστασή σας εξεταστεί από την επιτροπή και απορριφθεί, θα σας αποσταλεί η απορριπτική απόφαση, την οποία θα πρέπει να φυλάξετε για να είναι στη διάθεσή σας όταν σας ζητηθεί.

Κανένας συνάδελφος να μην απεμπολήσει το πρώτο αυτό βήμα για τη διεκδίκηση πλήρους εφάπαξ! Έχοντας κριθεί επί σειρά ετών για την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα του χώρου μας – και δη τα ασφαλιστικά και νομικά – σας καλούμε για το δικό σας συμφέρον να αγνοήσετε τους διάφορους άσχετους και να ευθυγραμμιστείτε με τις οδηγίες του Συλλόγου μας.
Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα! Ο e-ΕΦΚΑ – με μία ενέργεια που είναι εμφανώς αντίθετη με το συμφέρον των ασφαλισμένων του – προσέτρεξε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να «γνωμοδοτήσει» για τη μείωση του χρέους της Alpha Bank προς το Φορέα από καταλογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και προσαυξήσεων

Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα!

· Ο e-ΕΦΚΑ – με μία ενέργεια που είναι εμφανώς αντίθετη με το συμφέρον των ασφαλισμένων του – προσέτρεξε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να «γνωμοδοτήσει» για τη μείωση του χρέους της Alpha Bank προς το Φορέα από καταλογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και προσαυξήσεων

.

Συνάδελφοι,

Όλοι έχετε ζήσει τη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου μας, των νομικών μας συνεργατών, αλλά και των νομικών συμβούλων του τ. ΕΤΕΑΕΠ για τη διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού που επιβεβαιώθηκε από το ΣτΕ για να υποχρεώσουμε την τράπεζα να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις, τα οποία συντάχθηκαν την περίοδο 2004-2005 από τον τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Γραμματέα του Συλλόγου μας συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο και ψηφίστηκαν από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. του ταμείου συνάδελφο Νικόλαο Κάβουρα (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων) και τα μέλη του Δ.Σ. συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο (νυν Πρόεδρο του Συλλόγου μας) και Γιάννη Χρυσικό (τέως Πρόεδρο και νυν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων).

Δυστυχώς, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με δημοσιεύματά μας ότι με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις της τράπεζας σε συνεργασία με λειτουργούς του e-ΕΦΚΑ, επιχειρείται με κάθε τρόπο να απαλλαγεί η τράπεζα από τα πρόσθετα τέλη των καταλογισμών που ξεπερνούν τα 14 εκατ. ευρώ (από το συνολικό ποσό των 25 εκατ. ευρώ).

Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι ότι ο αρμόδιος υποδιοικητής που υποτίθεται ότι προασπίζει τα συμφέροντα του Φορέα, έχει ζητήσει από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «γνωμοδότηση» με θέμα τη ρύθμιση της οφειλής των 25 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Αντί λοιπόν να προσφεύγει η Alpha Bank για να διεκδικήσει τα συμφέροντά της, προσφεύγει ο ίδιος Φορέας σε μία ενέργεια που είναι βεβαίως αντίθετη με το έννομο και οικονομικό συμφέρον του Φορέα και συνεπώς των ασφαλισμένων του!

Εν ολίγοις, έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα!

Οι μάσκες πέφτουν πλέον, αφού η τράπεζα έχασε και στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προσπαθεί μέσα από σκοτεινούς μηχανισμούς να επιτύχει την απαλλαγή της από το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχει επιδικασθεί σε βάρος της!

Ουσιαστικά, οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ επιβραβεύουν την τράπεζα που επί σειρά ετών δεν κατέβαλε τις καθορισμένες εισφορές σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλισμένων του Φορέα και η οποία αρνήθηκε να αναλάβει την υποχρέωσή της για δημιουργία ΝΠΙΔ που θα απέδιδε πλήρες εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους – είναι μάλιστα να απορεί κανείς αφού η τράπεζα κατάφερε να «τετραγωνίσει τον κύκλο», καθόσον βάσει της δικαστικής απόφασης υποχρεούται να καταβάλει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα απαιτείτο για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε όλους τους προερχόμενους από την Ιονική! Ωστόσο, γνώριζε μάλλον ότι μπορεί να βασίζεται στις «πλάτες» των εκάστοτε κυβερνώντων για να αποφύγει τις υποχρεώσεις της μέσω υπόγειων μηχανισμών!

Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώπιον αυτής της συμπαιγνίας σε βάρος των Ιονικάριων, αλλά και των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ συνολικά!

Αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, απευθύνοντάς του συγκεκριμένα ερωτήματα για αυτήν την εξωφρενική διαδικασία που βαίνει εμφανώς σε βάρος των συμφερόντων του Φορέα (την οποία κοινοποιήσαμε στους τομεάρχες ασφαλιστικού των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου):

.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ υπ’ αριθμ. 16-29.9.20 προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Συνάδελφοι,

Να είστε όλοι σε ετοιμότητα γιατί το επόμενο διάστημα – έχοντας βέβαια και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία – θα απαντήσουμε δυναμικά σε αυτές τις παρασκηνιακές ενέργειες σε βάρος των Ιονικάριων και των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ!

.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

  Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                     Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Οι νέες, απαράδεκτες, παρελκυστικές μεθοδεύσεις της τράπεζας στην υπόθεση του εφάπαξ θα πέσουν στο κενό!

.

Μετά από τη μεγάλη νίκη του Συλλόγου μας και την ήττα της τράπεζας που σηματοδότησαν οι υπ’αριθμ. 1207/2019 και 1208/2019 του ΣτΕ που απέρριψαν αμετάκλητα τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η τράπεζα εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για πράξεις καταλογισμού καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, οι διοικούντες την τράπεζα έχασαν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και αντί να συμμορφωθούν με τη νομιμότητα, τη λογική και το δίκαιο, επιχειρούν νέες, απαράδεκτες, παρελκυστικές μεθοδεύσεις!

 .

Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε το μεγάλο αγώνα που έχει δώσει με υπευθυνότητα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική.

Για να πάρουμε εν συντομία τα πράγματα από την αρχή, το κουβάρι της υπόθεσης του εφάπαξ άρχισε να ξετυλίγεται μετά την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ όταν η τράπεζα δεσμεύτηκε σε κοινό μνημόνιο με την υπογραφή του αείμνηστου τότε Υπουργού Εργασίας κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, του τότε Γενικού Διευθυντή της τράπεζας κ. Δημητρίου Μαντζούνη και των εκπροσώπων των Συλλόγων Εργαζομένων Ιονικής και Alpha Bank κκ. Σαράντου Φιλιππόπουλου και Τάσου Γκιάτη, αντίστοιχα, να αναλάβει την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου προερχομένου εκ της Ιονικής.

Δυστυχώς, πολύ σύντομα, τόσο ο κ. Μαντζούνης όσο και ο εκπρόσωπος του εργοδοτικού συνδικαλισμού κ. Γκιάτης υπαναχώρησαν από τη δέσμευση της μετατροπής του ΤΑΠΙΛΤ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ με την εγγύηση της τράπεζας για την καταβολή του εφάπαξ.

.

Έκτοτε ο Σύλλογός μας ξεκίνησε έναν ανένδοτο αγωνιστικό και δικαστικό μαραθώνιο για να μας αποδοθεί το πλήρες εφάπαξ, σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση της τράπεζας.

Η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία ήταν η σημαντική θετική αναπροσαρμογή του εφάπαξ που λαμβάνουν οι Ιονικάριοι με βάση το υπόμνημα Αλεξόπουλου-Κουτρουμάνη για τις υψηλότατες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που κατέβαλαν οι Ιονικάριοι, το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να αποδίδεται υψηλότερο εφάπαξ 20-50% στους ασφαλισμένους της Ιονικής, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην τράπεζα και το ύψος κρατήσεων κάθε ασφαλισμένου.

Προηγουμένως, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του εγχειρήματός μας, ο Σύλλογός μας είχε αναθέσει και αναλάβει πλήρως το κόστος πραγματοποίησης αναλογιστικής μελέτης, την οποία παραχωρήσαμε με δωρεά στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Αυτή η ενέργειά μας ήταν κομβικής σημασίας προκειμένου να έχει το ταμείο στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν στη συνέχεια από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ήταν επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί λόγω της παρατεταμένης αναβλητικότητας του Υπουργείου να αναλάβει αυτήν την υποχρέωση.

Επιπλέον, η εν λόγω αναλογιστική μελέτη αποτέλεσε και ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για τη διεκδίκηση της καταβολής των καταλογισμών για μη καταβληθείσες εισφορές παρελθόντων ετών, οι οποίοι είχαν συνταχθεί και υλοποιηθεί προσωπικά την περίοδο 2004-2005 από τον τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο και είχαν ψηφιστεί από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. του ταμείου συνάδελφο Κάβουρα και τα μέλη του Δ.Σ. συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Γιάννη Χρυσικό.

Δυστυχώς βέβαια, η υλοποίηση των καταλογισμών από το συνάδελφο Αλεξόπουλο είχε ως συνέπεια την εκδικητική απομάκρυνσή του από το ταμείο. Γνωρίζοντας ότι θα προέκυπταν νέες καταλογιστικές πράξεις, τις οποίες θα είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει ο συνάδελφος Αλεξόπουλος, με την απομάκρυνσή του προσπάθησαν και δυστυχώς πέτυχαν να εμποδίσουν την υλοποίηση νέων καταλογισμών, καθώς η επόμενη διοίκηση και η διάδοχη διευθύντρια δεν προχώρησαν τους καταλογισμούς, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα σημαντικό ποσό που θα έπρεπε να είχε απαιτηθεί από την τράπεζα. Παράλληλα, θέλησαν να κάνουν επίδειξη ισχύος για να μας τρομοκρατήσουν και να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας.

Αυτό βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί και σε συνεργασία με τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους, ξεκινήσαμε ένα μαραθώνιο, πολυετή αγώνα για την υπόθεση των καταλογισμών που σημαδεύτηκε από διαρκείς υποσχέσεις που αθετήθηκαν και παρελκυστικές ενέργειες από το νομικό επιτελείο της τράπεζας.

Με τις προαναφερθείσες υπ’αριθμ. 1207/2019 και 1208/2019 του ΣτΕ ανοίγει οριστικά ο δρόμος για το μείζονα στόχο της Ιονικής Οικογένειας καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ σε όλους τους Ιονικάριους, μέχρι την αποχώρηση από την ALPHA BANK του τελευταίου εργαζομένου προερχομένου από την Ιονική!

 .

Καταγγέλλουμε τη ζημιογόνα στάση της τράπεζας

Οφείλουμε να τονίσουμε την απόλυτα λανθασμένη επιλογή της διοίκησης της τράπεζας να μην απαντήσει στις επανειλημμένες προτάσεις μας για να βρεθεί λύση κοινή συναινέσει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα και να τηρήσει – έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση – τη ρητή δέσμευσή της για την κάλυψη των εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής. Η διοίκηση της τράπεζας δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανούσιων νομικών ενεργειών, επιβαρύνοντας εν τέλει την τράπεζα με περιττά νομικά έξοδα και καταλογισμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους:

– Τα χρήματα που έχουν εκδικαστεί στο Εφετείο αυτήν τη στιγμή είναι 19.182.182,00 €. Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να εκδικαστούν λόγω του δεδικασμένου στις δύο εναπομείνασες υποθέσεις, θα υπερβούν συνολικά τα  23 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudential” που είχε διενεργήσει τη σχετική μελέτη για λογαριασμό του Συλλόγου  μας την οποία δωρίσαμε στο Ταμείο, τα χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική ανέρχονται περίπου σε 17 εκατ. ευρώ και θα καταβάλλονταν σε βάθος 20ετίας. Αυτές είναι οι συνέπειες των ολέθριων επιλογών της διοίκησης Μαντζούνη, τις οποίες και θα καταγγείλουμε στην επόμενη Γ.Σ. των μετόχων της τράπεζας!

 .

Στήνουν νέο «μπλόκο» – Δε θα τους περάσει!

Τώρα βέβαια, που έχασαν οριστικά το παιχνίδι, οι λειτουργοί της τράπεζας που διαχειρίστηκαν την υπόθεση με ζημιογόνο τρόπο για τα συμφέροντα της τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούν «ηρωική διέξοδο» με νέες, απαράδεκτες μεθοδεύσεις για την αφαίρεση των προσαυξήσεων που έχουν συνυπολογιστεί στο επιδικασθέν ποσό και αφορούν μην καταβληθείσες εισφορές πλέον των δύο δεκαετιών!

Τονίζουμε προς τη διοίκηση της τράπεζας και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να εγκαταλείψουν τις παρασκηνιακές ενέργειές τους για τη διαγραφή τμήματος του επιδικασθέντος ποσού! Είμαστε βέβαιοι ότι οι νομικοί σύμβουλοι του ταμείου που έχουν χειρισθεί την υπόθεση θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουμε ούτε βήμα από όσα δικαιούμαστε και έχει αποδεχτεί πλέον και η ελληνική δικαιοσύνη!

Ξεκινάμε έναν ανένδοτο αγώνα καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις της διοίκησης της τράπεζας και της διοίκησης του ΕΦΚΑ στον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στους αρμόδιους Υπουργούς, την Εθνική Αντιπροσωπεία και τα ΜΜΕ!

Μάλιστα, όπως προαναφέραμε, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι εκκρεμούν περαιτέρω υποχρεώσεις της τράπεζας για μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών, εκ των οποίων ορισμένες έχουν παραγραφεί λόγω της ανυπαρξίας των επόμενων διοικήσεων μετά την απομάκρυνση του συνάδελφου Αλεξόπουλου από τη διοίκηση του ταμείου. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διερευνά ποιες από αυτές μπορούν ακόμα να διεκδικηθούν προκειμένου να προχωρήσουμε σε νέες καταλογιστικές πράξεις.

Επομένως, καλούμε τη νέα διοίκηση της τράπεζας να διαχωρίσει τη θέση της από τη διαχείριση της εποχής Μαντζούνη σε αυτή τη μείζονα υπόθεση, να αφήσει πίσω τις απαράδεκτες, παρελκυστικές πρακτικές και μεθοδεύσεις που ζημίωσαν την τράπεζα και επιτέλους να συμμορφωθεί με το δίκαιο και τη νομιμότητα, προχωρώντας με την ολοκλήρωση του τυπικού μέρος των εκδικάσεων στην καταβολή του συνόλου του επιδικασθέντος ποσού από το Διοικητικό Εφετείο!

 .

Συνάδελφοι,

Για όλους εμάς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ η υπόθεση του εφάπαξ αποτελεί θέμα ζωής και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο μέχρι την τελική δικαίωσή μας!

Να παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας για αυτήν την υπόθεση, για τις εξελίξεις και λεπτομέρειες που τυχόν προκύψουν και σας καλούμε σε άμεση ετοιμότητα μέχρι και την υλοποίηση του στόχου μας.

 

 

 
Μεγάλη νίκη του Συλλόγου μας και όλων των Ιονικάριων : το ΣτΕ απέρριψε τις αναιρέσεις της τράπεζας στην υπόθεση των καταλογισμών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, ανοίγοντας το δρόμο για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ

Με τις υπ’αριθμ. 1207/2019 και 1208/2019 το ΣτΕ απέρριψε αμετάκλητα τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η τράπεζα εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για πράξεις καταλογισμού καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, ανοίγοντας το δρόμο για το μείζονα στόχο της Ιονικής Οικογένειας καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ σε όλους τους Ιονικάριους, μέχρι την αποχώρηση από την ALPHA BANK του τελευταίου εργαζομένου προερχομένου από την Ιονική!

 .

Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε το μεγάλο αγώνα που έχει δώσει με υπευθυνότητα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική. Μακριά από τυμπανοκρουσίες, εξετάσαμε εξονυχιστικά την υπόθεση με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους και κινηθήκαμε πολυεπίπεδα για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας. Πλέον, έπειτα από πολυετή προσπάθεια, μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι οι ενέργειες του Συλλόγου μας έχουν στεφθεί από επιτυχία και οδεύουμε προς την υλοποίηση του στόχου μας!

Σε πρώτη φάση έχουμε ήδη πετύχει μία σημαντική θετική αναπροσαρμογή του εφάπαξ που λαμβάνουν οι Ιονικάριοι με βάση το υπόμνημα Αλεξόπουλου-Κουτρουμάνη που εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά και από τις ανωτέρω τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν τους καταλογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών και αφού ακολουθήσουν και διευθετηθούν ορισμένες τυπικές δικαστικές διαδικασίες, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα κατορθώσει να υλοποιήσει το στόχο απόδοσης πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους!

 .

Αποφασιστικής σημασίας οι καταλογισμοί της περιόδου 2004-2005

Οι καταλογιστικές πράξεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 21.686.457 ευρώ σε βάρος της Alpha Bank είχαν συνταχθεί προσωπικά από τον τότε Διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ και νυν Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας, συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο και είχαν εκδοθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ το 2004 και το 2005 επί προεδρίας του συναδέλφου Νικόλαου Κάβουρα και μέλη του συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Ιωάννη Χρυσικό.

Μάλιστα, προηγουμένως είχαν καταλογιστεί για τον ίδιο λόγο 39.700.000 ευρώ σε βάρος της τράπεζας, τα οποία κατέβαλε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, δίνοντας λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα.

 .

– Η υπαναχώρηση και τα «παιχνίδια» της τράπεζας

Με πυγμή και αποφασιστικότητα προχωρήσαμε τότε στην υλοποίηση και των δεύτερων καταλογισμών, ενέργεια που αποδείχθηκε αποφασιστικής σημασίας, αφού η τράπεζα αθέτησε τις ρητές δεσμεύσεις της για κάλυψη του εφάπαξ των Ιονικάριων, μετατρέποντας τον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.

Και παρά την αρχική συμφωνία της τράπεζας να καταβάλει και τους δεύτερους καταλογισμούς, υπαναχώρησε της υπόσχεσής της και έκτοτε έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι γάτας με ποντίκι, αφού η διοίκησή της χρησιμοποιεί κάθε δυνατό τέχνασμα για την παρακώλυση και καθυστέρηση της υπόθεσης.

Ακολούθησε ένας μαραθώνιος δικαστικός αγώνας για την υπόθεση των καταλογισμών με διαρκείς υποσχέσεις που αθετήθηκαν και παρελκυστικές ενέργειες από το νομικό επιτελείο της τράπεζας, αφού υιοθέτησαν την τακτική των συνεχών αναβολών, με την δέσμευση της εξωδικαστικής λύσης του θέματος (κάτι που δυστυχώς δεν αντιμετώπισαν ποτέ με σοβαρότητα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για συνεννόηση και διευθέτησή του).

 .

Η τράπεζα πληρώνει «χρυσό» το τίμημα της αδιαλλαξίας της

Ωστόσο, με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ κατέρρευσε και το ύστατο τέχνασμα της τράπεζας. Η τράπεζα στο εξής δεν μπορεί να συνεχίσει στο δρόμο της υπεκφυγής και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευθέως το ζήτημα.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε την απόλυτα λανθασμένη επιλογή της διοίκησης της τράπεζας να μην απαντήσει στα κελεύσματά μας για να βρεθεί λύση κοινή συναινέσει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα και να τηρήσει – έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση – τη ρητή δέσμευσή της για την κάλυψη των εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής. Η διοίκηση της τράπεζας δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανούσιων νομικών ενεργειών, επιβαρύνοντας εν τέλει την τράπεζα με περιττά νομικά έξοδα και καταλογισμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους:

– Τα χρήματα που έχουν εκδικαστεί στο Εφετείο αυτήν τη στιγμή είναι 19.182.182,00 €. Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να εκδικαστούν λόγω του δεδικασμένου στις δύο εναπομείνασες υποθέσεις, θα φτάσουν συνολικά τα  21.686.457 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudential” που είχε διενεργήσει σχετική μελέτη για λογαριασμό του Συλλόγου  μας την οποία δωρίσαμε στο Ταμείο, τα χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική είναι λιγότερα και θα καταβάλλονταν σε βάθος 20ετίας. Αυτές είναι οι συνέπειες των ολέθριων επιλογών της διοίκησης Μαντζούνη!

 .

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ στους Ιονικάριους! – Η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα χρειαστεί χρόνο

Πλέον, οι εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για διεκδίκηση της απόδοσης ολόκληρου του εφάπαξ στους συναδέλφους της Ιονικής, δικαιώνοντας απόλυτα τη στρατηγική που επιλέξαμε, τις ενέργειές μας και την επιμονή μας στο πλάνο μας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε και την απαράδεκτη, παρελκυστική στάση της τράπεζας.

Οι υποθέσεις των καταλογισμών είχαν χωριστεί σε 6 εκδικάσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (με θετική έκβαση) οι 4. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί και τυπική διαδικασία θα πρέπει να ολολκηρωθούν οι 2 εναπομείνασες εκδικάσεις. Η μία, δυστυχώς, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα αφού θα πρέπει να επανεισαχθεί η υπόθεση, γιατί το δικαστήριο έχει εκδώσει προδικαστική απόφαση, με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ΣτΕ, ενώ η δεύτερη εκδικάζεται τους πρώτους μήνες του 2020.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών του Σ.τ.Ε. ο Σύλλογός μας θα εξετάσει ενδελεχώς σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους μας, τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν για την καταβολή ακέραιου του εφάπαξ που δικαιούμαστε.

Το δίκαιο του αιτήματός μας αναγνωρίζεται πλέον και από την ελληνική δικαιοσύνη και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας απόδοσης πλήρους εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική!

 .

Συνάδελφοι,

Για όλους εμάς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αποτελεί θέμα τιμής η υπεύθυνη προσέγγιση και υλοποίηση σημαντικών επιτυχιών προς όφελος των συναδέλφων μας. Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας βασίζεται στη βούληση των στελεχών μας και την ικανότητα και τις εισηγήσεις των νομικών και ασφαλιστικών μας συμβούλων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους και σε αυτήν την υπόθεση.

Να παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας για αυτήν την υπόθεση, για τις εξελίξεις και λεπτομέρειες που τυχόν προκύψουν, καθώς για τα διαδικαστικά ζητήματα που ενδεχομένως θα απαιτήσουν και δικές σας ενέργειες, μέχρι και την τυπική υλοποίηση του στόχου μας.

 .

Υ.Γ. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προχώρησε με αποφασιστικότητα την υπόθεση του εφάπαξ, απέναντι σε εχθρούς και «φίλους», παρά τις αντιδράσεις ορισμένων που παριστάνουν τους συναδικαλιστές εντός της Ιονικής Οικογένειας και μάλιστα ειρωνεύονταν τις προσπάθειές μας και μιλούσαν για «παραμύθια». Όλοι αυτοί βέβαια που υπονόμευσαν τις προσπάθειές μας, σήμερα είναι εξαφανισμένοι, όπως συμβαίνει πάντα στους αγώνες για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συναδέλφων…

 
Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ στους Ιονικάριους!

§ Το ΣτΕ αναμένεται να απορρίψει τις αναιρέσεις της τράπεζας εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που επέβαλαν στην τράπεζα την καταβολή καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών

Εκδίδονται άμεσα οι αποφάσεις του ΣτΕ που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα απορρίπτουν τελεσίδικα τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η τράπεζα εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για πράξεις καταλογισμού καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, ανοίγοντας το δρόμο για το μείζονα στόχο της Ιονικής Οικογένειας καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ σε όλους τους Ιονικάριους, μέχρι την αποχώρηση από την ALPHA BANK του τελευταίου εργαζομένου προερχομένου από την Ιονική!

 

Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε το μεγάλο αγώνα που έχει δώσει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική (παρά τις αντιδράσεις ορισμένων που παριστάνουν τους συνδικαλιστές εντός της Ιονικής Οικογένειας…).

Μακριά από τυμπανοκρουσίες, η προσπάθειά μας έγινε με απόλυτη υπευθυνότητα και αφού εξετάσαμε εξονυχιστικά την υπόθεση με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους, κινηθήκαμε πολυεπίπεδα για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας.

 

Η υπόθεση των καταλογισμών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της προσπάθειάς μας αφορούσε τον καταλογισμό σε βάρος της τράπεζας μη καταβληθεισών εισφορών παρελθόντων ετών. Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το 2004 και το 2005 επί προεδρίας του συναδέλφου Νικόλαου Κάβουρα και μέλη του συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Ιωάννη Χρυσικό, επέβαλε καταλογιστικές πράξεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 21.686.457 ευρώ σε βάρος της Alpha Βank, που είχαν συνταχθεί από τον τότε Διευθυντή του ταμείου, συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο.

Προηγουμένως, είχε καταλογιστεί για τον ίδιο λόγο για παλαιότερες χρονικές περιόδους ποσό 39.700.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε η τράπεζα ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό, δίνοντας λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα.

Μετά την καταβολή των πρώτων καταλογισμών των 39.700.000 ευρώ και ενώ αρχικά η τράπεζα είχε συμφωνήσει να καταβάλει τα χρήματα και των δεύτερων καταλογισμών, ξεκίνησε ένα παιχνίδι γάτας με ποντίκι, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό τέχνασμα για την παρακώλυση και καθυστέρηση της υπόθεσης.

Και ενώ μετά από μία χρονοβόρα δικαστική πορεία, εν τέλει οι υποθέσεις των καταλογισμών είχαν χωριστεί σε 6 εκδικάσεις, εκ των οποίων οι 4 έχουν ήδη εκδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνοντας με τις αποφάσεις του το ταμείο μας και τα ασφαλισμένα μέλη του, η τράπεζα με παρελκυστικές ενέργειες και συνεχείς αναβολές έχει αναβάλει μέχρι σήμερα την εκδίκαση των άλλων δύο υποθέσεων, με την αιτιολογία ότι είχε καταθέσει σχετικές αναιρέσεις στο ΣτΕ.

 

Το ΣτΕ αναμένεται να απορρίψει τις αναιρέσεις της τράπεζας

Ωστόσο, ακόμα και αυτό το ύστατο τέχνασμα της τράπεζας αναμένεται να καταρρεύσει με τις αποφάσεις του ΣτΕ που εκδίδονται άμεσα και αναμένεται να απορρίψουν τις αναιρέσεις της τράπεζας καθόσον στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης. Η επικείμενη έκδοση των αποφάσεων πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας στην υπόθεση, καθώς πιστεύουμε ότι πλέον η τράπεζα δεν μπορεί να συνεχίσει στο δρόμο της υπεκφυγής και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευθέως το ζήτημα.

Οι εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ θα ανοίξουν πλέον το δρόμο για διεκδίκηση της απόδοσης ολόκληρου του εφάπαξ στους συναδέλφους της Ιονικής, δικαιώνοντας απόλυτα τη στρατηγική που επιλέξαμε, τις ενέργειές μας κόντρα σε εχθρούς και «φίλους» και την επιμονή μας στο πλάνο μας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε και την απαράδεκτη, παρελκυστική στάση της τράπεζας.

Είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι για τη θετική έκβαση των αποφάσεων του ΣτΕ και αν πράγματι επιβεβαιωθούμε, θα επιδιώξουμε την άμεση καθαρογραφή και υπογραφή τους, ώστε το επόμενο διάστημα να εκδικαστεί η μία από τις δύο εναπομείνασες υποθέσεις που έχει παρελκυστικά καθυστερήσει η τράπεζα και η άλλη θα εισαχθεί επίσης για εκδίκαση, καθόσον το δικαστήριο είχε επιφυλαχθεί μέχρι την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ.

 

Η τράπεζα πληρώνει το τίμημα της αδιαλλαξίας της

Από την πρώτη στιγμή είχαμε καλέσει την τράπεζα να καθίσει στο τραπέζι μαζί μας για να βρεθεί λύση κοινή συναινέσει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα και να τηρήσει – έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση – τη ρητή δέσμευσή της για την κάλυψη των εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής. Δυστυχώς, τα επανειλημμένα κελεύσματά μας έχουν πέσει στο κενό, αφού η τράπεζα δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανούσιων νομικών ενεργειών, επιβαρύνοντας εν τέλει την τράπεζα με περιττά νομικά έξοδα και καταλογισμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους!

– Τα χρήματα που έχουν εκδικαστεί στο Εφετείο αυτήν τη στιγμή είναι 19.182.182,00 €. Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να καταλογιστούν λόγω του δεδικασμένου στις δύο εναπομείνασες υποθέσεις, θα φτάσουν συνολικά τα  21.686.457 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudential” που είχε διενεργήσει σχετική μελέτη για λογαριασμό του Συλλόγου  μας την οποία δωρίσαμε στο Ταμείο, τα χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική είναι λιγότερα!

 

Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή μαζί με το ΕΤΕΑΕΠ έχουν πλέον το λόγο

Πλέον, με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην όλη υπόθεση με την αναμενόμενη απόρριψη των αναιρέσεων της τράπεζας από το ΣτΕ, θεωρούμε ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος συνεννόησης με το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διευθέτηση του ζητήματος της καταβολής της διαφοράς του εφάπαξ βάσει του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ στους συνταξιούχους και εργαζόμενους της πρώην Ιονικής.

 

Συνάδελφοι,

Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπεύθυνα για τα δικαιώματά μας και σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους θα καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Το δίκαιο του αιτήματός μας στην υπόθεση αναγνωρίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας απόδοσης πλήρους εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική!

Να παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας για αυτήν την υπόθεση, για τις εξελίξεις και λεπτομέρειες που τυχόν προκύψουν, καθώς για τα διαδικαστικά ζητήματα που ενδεχομένως θα απαιτήσουν και δικές σας ενέργειες.
Η τράπεζα συνέχισε τα… κολπάκια της στην υπόθεση των καταλογισμών. Συνεχίζουμε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μεγάλου στόχου απόδοσης πλήρους εφάπαξ

Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την επιβολή καταλογιστικών πράξεων μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών σε βάρος της Alpha Bank, προκειμένου να αποδοθεί πλήρες εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα, σύμφωνα και με την υποχρέωση που έχει αναλάβει η Alpha Bank από το 2004.

Ήδη αυτή τη στιγμή έχει επιδικαστεί σε βάρος της τράπεζας το ποσό των 19.182.182,00 € με τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου για μη καταβληθείσες εισφορές παρελθόντων ετών. Οι δύο εκκρεμούσες αναιρέσεις της τράπεζας για καταλογιστικές  πράξεις συνολικού ποσού  2.504.275,00 € εκδικάστηκαν τη Δευτέρα 1 Απριλίου.

Δυστυχώς η τακτική κωλυσιεργίας που έχει εφαρμόσει η τράπεζα από την πρώτη μέρα σε αυτήν την υπόθεση, έκανε ακόμα μία φορά την εμφάνισή της… Αφού σε πρωτόδικο επίπεδο εξάντλησε την ανοχή των διοικητικών δικαστών παίρνοντας έξι (!!) αναβολές, ακόμα και σήμερα, μετά τις τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, αρνείται να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα και να προσέλθει σε διάλογο – που μάλιστα θα αποβεί και προς το δικό της συμφέρον – για να διευθετηθεί αυτή η σοβαρή εκκρεμότητά της.

Στην εκδίκαση των τελευταίων αναιρέσεων (υπενθυμίζουμε ότι για τις άλλες 4 το Διοικητικό Εφετείο έχει αποφανθεί τελεσίδικα δικαιώνοντας το ταμείο και το σύλλογό μας), οι οποίες λόγω δεδικασμένου είναι βέβαιο ότι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, η τράπεζα συνέχισε τις παλινωδίες και τα τερτίπια της.

Ο δικηγόρος της τράπεζας, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά είχε υποβάλει γραπτό υπόμνημα, ζήτησε για μία ακόμα φορά αναβολή γραπτώς με το υπόμνημά του, με την αιτιολογία ότι έχει κατατεθεί σχετική αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε βάρος της τράπεζας και υπέρ του ταμείου και των ασφαλισμένων μελών του. Μετά από την επιμονή της δικηγόρου μας και της δικηγόρου του Ταμείου, το δικαστήριο δέχτηκε μεν να δικάσει την υπόθεση, αλλά διατύπωσε τη βάσιμη πιθανότητα να εκδώσει αναβλητική απόφαση χωρίς να πάρει θέση μέχρι την έκδοση των πρώτων σχετικών αποφάσεων που έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με άλλα λόγια, για άλλη μία φορά η τράπεζα χρησιμοποιεί κάθε δυνατό τέχνασμα, χωρίς καμία διαφορά στην ουσία της υπόθεσης, για να κερδίσει χρόνο σε μία διαδικασία που δεν την έχει αξιολογήσει και δεν την έχει χειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο ακόμα και για τα δικά της συμφέροντα.

.

Συνάδελφοι,

Η θλιβερή στάση της τράπεζας είναι ενδεικτική του τέλματος στο οποίο βρίσκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και της εμπαθούς στάσης που κρατά απέναντι στις διεκδικήσεις μας.

Ας ξεπεράσουμε την παντελή αφερεγγυότητα του κ. Μαντζούνη που ενώπιον του τότε Υφυπουργού κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου και των εκπροσώπων των συλλόγων είχε δεσμευθεί για την οριστική λύση του θέματος το 2004. Στη συνέχεια βέβαια, ο Σύλλογός μας με αδιάβλητες διαδικασίες πραγματοποίησε αναλογιστική μελέτη, την οποία δώρισε στο ταμείο, που προσδιορίζει επακριβώς τα χρήματα που απαιτούνται ώστε να λάβουν το σύνολο του εφάπαξ όλοι οι Ιονικάριοι.

Δυστυχώς, η τράπεζα δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα τη συγκεκριμένη μελέτη, με αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανούσιων νομικών ενεργειών, επιβαρύνοντας εν τέλει την τράπεζα με καταλογισμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους:

– Τα χρήματα που έχουν καταλογιστεί αυτήν τη στιγμή είναι 19.182.182,00 €. Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να καταλογιστούν λόγω του δεδικασμένου θα φτάσουν συνολικά τα  21.686.457 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudentialπου είχε διενεργήσει τη μελέτη, τα χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την Ιονική είναι λιγότερα!

Ζητάμε από τη νέα διοίκηση της τράπεζας να λάβει σοβαρά υπ’όψη αυτά τα δεδομένα και να σταματήσει αυτήν την ατελέσφορη για όλες τις πλευρές τακτική. Σε επιστολή που θα αποστείλουμε άμεσα στη διοίκηση, θα αναλύσουμε όλο το πλέγμα της υπόθεσης και δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει κλείσει ο κύκλος του καταλογισμού εισφορών παρελθόντων ετών και υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε νέες καταλογιστικές πράξεις, θα ζητήσουμε από την τράπεζα να συνετιστεί και να προσέλθει σε έναν ειλικρινή διάλογο και συνεννόηση, εγκαταλείποντας τις παρελκυστικές τακτικές που προκαλούν μεγαλύτερη ζημία στην τράπεζα και τους μετόχους της, ενώ ταυτόχρονα ζημιώνονται και τα δικά μας συμφέροντα.

Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, καθώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μεγάλου στόχου απόδοσης πλήρους εφάπαξ.

Να παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας για αυτό, αλλά και για κάθε θέμα που αφορά την Ιονική Οικογένεια.
Μετά από επεισοδιακή εκδίκαση αναβλήθηκαν για τις 8.4.2019 οι δύο εφέσεις του ΤΑΠΙΛΤ σε βάρος της Alpha Bank για την απόδοση μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών

Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τη Δευτέρα 10/12 εκδικάζονταν σε επίπεδο Διοικητικού Εφετείου οι δύο από τις έξι εφέσεις του ΤΑΠΙΛΤ σε βάρος της Alpha Bank για την υπόθεση μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι άλλες τέσσερις εφέσεις με πανομοιότυπο περιεχόμενο έχουν ήδη εκδικαστεί και έχει επιδικαστεί σε βάρος της τράπεζας ποσό 19.182.182 ευρώ με τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου.

Στη διαδικασία της 10/12 επρόκειτο να εκδικαστούν εφέσεις καταλογιστικών πράξεων συνολικού ποσού 2.504.275 ευρώ. Δυστυχώς, ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας συνεχίζοντας την παρελκυστική στρατηγική που έχει χαράξει από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης, ζήτησε για πολλοστή φορά αναβολή, αίτημα που έγινε άμεσα δεκτό από το Δικαστήριο, ορίζοντας αρχικά την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 19.12.2019.

Η άμεση αντίδραση τόσο της νομικής μας συμβούλου κ. Αθηνάς Πετρόγλου όσο και της συνηγόρου του Ταμείου κ. Έφης Καλαντζή, σε συνδυασμό με τις έντονες διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου μας και έδωσαν το παρών στην εκδίκαση της υπόθεσης, είχαν ως αποτέλεσμα να επανεξεταστεί το αίτημα αναβολής του νομικού συμβούλου της τράπεζας, ορίζοντας τελικά τη δικάσιμο για τις 8.4.2019.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, οι διοικήσεις των Συλλόγων μας κατέθεσαν την κάτωθι διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με βασική επιδίωξη τη θεμελίωση του δικαιώματός μας σε δίκαιη δίκη και τη μέριμνα προκειμένου να μην αναβληθούν εκ νέου οι ως άνω εφέσεις μας κατά την προσδιορισθείσα μετ αναβολή δικάσιμο της 8.4.2019.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕφΑθ

 .

Συνάδελφοι,

Η υπόθεση του εφάπαξ αφορά ουσιαστικά όλους τους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από 1.1.2013 μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο που είχε προσληφθεί στην Ιονική Τράπεζα. Οι ενέργειες του Συλλόγου μας έχουν ήδη αποτυπωθεί στο σημαντικά προσαυξημένο εφάπαξ που έλαβαν οι συνάδελφοί μας μετά το υπόμνημα Αλεξόπουλου-Κουτρουμάνη που έγινε δεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

·        Η επιδίωξη και μεγάλος μας στόχος είναι η απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους της Ιονικής που όμως προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων μας!

·        Ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται σε όλα τα θέματα που σας αφορούν και ζητάμε την ανταπόκριση και συμπαράστασή σας, προκειμένου να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας!

·        Οι αγώνες μας αυτοί είναι κοινοί και απαιτούν τη μαζική συμπαράστασή σας! Όλοι μαζί είμαστε Δυνατοί και Ισχυροί!

·        Και να μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι κανένας αγώνας δεν πάει ποτέ χαμένος…
Τη Δευτέρα 10/12 στις 11:00 δίνουμε όλοι το παρών στο Διοικητικό Εφετείο για την εκδίκαση των αγωγών απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών από την Alpha Bank στο ΕΤΕΑΕΠ

 

 

Συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε και έχετε αντιληφθεί τις μέγιστες προσπάθειες που έχουν καταβάλει τόσο η διοίκηση του συλλόγου μας, όσο και τα πρώην στελέχη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ, οι συνάδελφοι Νίκος Κάβουρας, Σαράντος Φιλιππόπουλος και Γιάννης Χρυσικός, καθώς βέβαια και ο τότε Διευθυντής του Ταμείου συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, για την επιβολή καταλογιστικών πράξεων μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών σε βάρος της Alpha Bank.

Ήδη αυτή τη στιγμή έχει επιδικαστεί σε βάρος της τράπεζας το ποσό των 19.182.182,00 €, με τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου.Εκκρεμούν όμως ακόμη δύο εφέσεις καταλογιστικών  πράξεων συνολικού ποσού  2.504.275,00 € , που θα εκδικαστούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο Διοικητικό Εφετείο, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 87 στους Αμπελόκηπους.

Το μόνο ανησυχητικό στην εκδίκαση αυτών των εφέσεων είναι η επιδίωξη της τράπεζας να κωλυσιεργήσει για άλλη μια φορά και να ζητήσει αναβολή. Αυτή είναι μία εξέλιξη που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί, καθώς και οι δύο εφέσεις έχουν αναβληθεί η μία δύο φορές και η άλλη τρεις φορές ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου.

Η τακτική της Alpha Bank είναι πλέον σαφής συνάδελφοι και την έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν, αφού δεν αποδέχθηκε τις προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού εφετείου και άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ με μεγάλη καθυστέρηση. Η τράπεζα  ακολουθεί πιστά τις παρελκυστικές  τακτικές της και θα το πράξει και πάλι προκειμένου να επιτύχει την καθυστέρηση της απόδοσης των επιδικασθέντων ποσών στον ασφαλιστικό μας φορέα.

Συνάδελφοι πρέπει επιτέλους να λήξει αυτή η δικαστική εκκρεμότητα  και να κατανοήσει πλέον η τράπεζα ότι πρέπει να καλύψει τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους της Ιονικής.

Ο σύλλογος μας, ο μοναδικός θεματοφύλακας των ασφαλιστικών συμφερόντων των Ιονικάριων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα καμία συνδικαλιστική οργάνωση στη χώρα μας, την απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ.

Συνάδελφοι για να κατορθώσουμε να λάβουμε όλοι πλήρες εφάπαξ πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί . Με μαζική συμμετοχή μπορούμε  διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να υποχρεώσουμε την τράπεζα να καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές στο ταμείο μας.

Ο σύλλογος σας καλεί για ακόμη μια φορά να δώσετε το παρών  σ’ ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που αφορά τη ζωή μας ουσιαστικά και δεν πρέπει να απουσιάζει κανένας σας από τις διαδικασίες αυτές.

Η δικαίωση και η νίκη  απαιτεί ενεργή δράση και μαζική κινητοποίηση. Τα δικαιώματα δεν υπερασπίζονται από τον καναπέ του σπιτιού μας. Συντονισμένα και με μαζική συμμετοχή  θα καταφέρουμε τη δικαίωση και θα μπει επιτέλους ένας φραγμός στις επιδιώξεις της τράπεζας.

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί πρέπει όλοι να δώσετε το παρών στο Διοικητικό Εφετείο στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 87 στους Αμπελόκηπους (εξυπηρετεί ο σταθμός μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ), για να επιτύχουμε την απόρριψη του αιτήματος αναβολής που κατά τις πληροφορίες μας για πολλοστή φορά θα υποβάλουν οι νομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank για να αποτρέψουν την εκδίκαση των εφέσεων.  

Το σύλλογό μας θα εκπροσωπήσει νομικά η συνεργάτιδά μας κα. Αθηνά Πετρόγλου και το ΤΑΠΙΛΤ η νομικός κα. Έφη Καλαντζή.

Οφείλουμε όλοι να παρευρεθούμε εκεί για τη διεκδίκηση των ασφαλιστικών μας συμφερόντων.

Όλοι στη Διοικητικό Εφετείο  τη Δευτέρα 10/12 και ώρα 11:00 π.μ.  στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 85 στους Αμπελόκηπους (εξυπηρετεί ο σταθμός μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Να μη λείψει κανείς!
ΕΦΑΠΑΞ : Η τράπεζα συνεχίζει τις παρελκυστικές τακτικές ενάντια στις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις. Συνεχίζουμε βάσιμα αισιόδοξοι προς το μεγάλο στόχο απόδοσης πλήρους εφάπαξ

Συνάδελφοι,

Είναι σε όλους σας γνωστές οι προσπάθειες της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ την περίοδο της προεδρίας του συνάδελφου Ν. Κάβουρα και μέλη τους συναδέλφους Σ. Φιλιππόπουλο και Ι. Χρυσικό, όταν και επιβλήθηκαν καταλογιστικές πράξεις μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών σε βάρος της Alpha Βank που συνετάχθησαν από τον τότε Διευθυντή του ταμείου, συνάδελφό μας και νυν Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας, Νίκο Αλεξόπουλο:

1. Ποσού 39.800.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν από την τράπεζα ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας και της διοίκησης του ταμείου. Αυτά τα χρήματα που συνέρρευσαν στα ταμεία του ΤΑΠΙΛΤ έδωσαν λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα. Χωρίς αυτό το ποσό η πληρωμή των εφάπαξ θα ήταν αδύνατη.

2. Ποσού 21.686.457 ευρώ που αφορούσαν υποχρεώσεις της Alpha Bank που απέρρεαν από το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Ενώ αρχικά η τράπεζα μας διαβεβαίωνε ότι είχε την πρόθεση να καταβάλει το ποσό, εν τέλει αποδείχθηκε μία παρελκυστική τακτική των νομικών της συμβούλων προκειμένου να παίρνουν συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση των υποθέσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η εκδίκασή τους τελικά είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη σε πρώτο βαθμό των αγωγών του ταμείου.

Ωστόσο, το ΤΑΠΙΛΤ εν συνεχεία υπέβαλε έφεση, προσφεύγοντας στο Διοικητικό Εφετείο, που δικαίωσε απόλυτα το ταμείο στις πρώτες 4 εκδικάσεις (καθόσον το ποσό των 21.686.457 ευρώ διαμοιράστηκε σε 6 αγωγές) που αφορούν ποσά :

·        915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ

·        3.443.534 ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ

·        4.593.674 ευρώ και πρόσθετα τέλη 4.308.560 ευρώ

·        518.644 ευρώ και πρόσθετα τέλη 602.870 ευρώ

 .

Ενώ απομένει στις 10/12 η εκδίκαση δύο αγωγών στο Διοικητικό Εφετείο που λόγω του δεδικασμένου είμαστε σίγουροι για τη θετική έκβασή τους και αφορούν ποσά :

·        659.920 ευρώ και πρόσθετα τέλη 753.781 ευρώ

·        551.971 ευρώ και πρόσθετα τέλη 538.603 ευρώ

 .

Δυστυχώς η τράπεζα δε συμμορφώθηκε ούτε αυτήν τη φορά με τις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου προσφεύγοντας εναντίον τους στο ΣτΕ με μεγάλη καθυστέρηση.

Στις 12/11 συζητήθηκαν οι δύο αναιρέσεις της Alpha Bank κατά του ΤΑΠΙΛΤ (ήδη ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούσαν πράξεις καταλογισμού εισφορών παρελθόντων ετών, η μία ύψους 915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ και η άλλη ύψους 3.443.534 ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ.

Εμείς θεωρούμε ότι μετά και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου που δικαίωσαν το ΤΑΠΙΛΤ δεν υφίσταται καμία νομική βάση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφυγές της τράπεζας στο ΣτΕ που αποτελούν απλά συνέχιση της παρελκυστικής τακτικής που χρησιμοποιεί η τράπεζα από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση για να αποφύγει την τήρηση των δεσμεύσεών της για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική!

Εμείς έχουμε τονίσει στη διοίκηση της τράπεζας επανειλημμένως ότι θα έπρεπε να είχε αποδεχθεί τις εκτελεστές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, αφού μάλιστα το ποσό που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων -και μάλιστα σε βάθος χρόνου- είναι πολύ μικρότερο από το άμεσα εκτελεστό αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων! 

 .

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε παρακολουθούμε στενά τις υποθέσεις που αφορούν το εφάπαξ με συνέπεια και υπευθυνότητα. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους ενάντια στην παρελκυστική τακτική και εξαπάτηση της τράπεζας που αν και είχε αποδεχθεί ρητά την ευθύνη για κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων, αθέτησε τη δέσμευσή της.

Άλλωστε η αποτελεσματικότητα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη κριθεί ήδη από την υποβολή υπομνήματος (Αλεξόπουλου – Κουτρουμάνη) στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή που αποδέχθηκε τις θέσεις μας για τη διαχρονική ανάλυση καταβολής εισφορών μας υπέρ πρόνοιας, με αποτέλεσμα την απόδοση στους συναδέλφους μας μεγαλύτερου εφάπαξ από αυτό που ορίζεται με το Ν. Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016).

Λίγη υπομονή ακόμα, αφού οι παρελκυστικές τακτικές της τράπεζας δεν μπορούν να συνεχιστούν εσαεί. Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, καθώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μεγάλου στόχου απόδοσης πλήρους εφάπαξ, πάλι μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής προκειμένου τα 21.686.457 ευρώ να διατεθούν στο ΕΤΕΑΕΠ, αλλά μόνο για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ, αφού μας ανήκουν δικαιωματικά.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Πιστώθηκε το εφάπαξ των συναδέλφων που έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2017 και βρίσκονται προς επεξεργασία τα εφάπαξ όσων έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2017

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι πιστώθηκαν τα εφάπαξ των συναδέλφων που έλαβαν οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2017.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται προς επεξεργασία και τα εφάπαξ των συναδέλφων που έχουν λάβει οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2017 (μέχρι 31/12/17) και μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες πιστεύουμε μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα προωθηθούν κι αυτές στο Λογιστήριο προς πίστωση.

Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση του εφάπαξ και επομένως να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να έχετε πάντοτε την πλέον άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα σχετικά ζητήματα.

Σε όσους συναδέλφους λάβουν το επόμενο διάστημα το εφάπαξ, τους ευχόμαστε σε καλή μεριά!