1

Βλαπτικές μεταβολές 2014 (II)

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3615/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εργατικών διαφορών) αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της από 10.12.2009 απόλυσης του συναδέλφου μας Κων/νου Στάμου, υποχρεώθηκε η Τράπεζα με προσωρινά εκτελεστή διάταξη να τον απασχολεί με τα ίδια όπως και προηγουμένως καθήκοντα με απειλή χρηματικής ποινής ποσού 5.000 Ευρώ σε περίπτωση άρνησής της, του επιδικάσθηκαν μισθοί υπερημερίας διαστήματος από 11.12.2009 έως 31.12.2010 ποσού 44.781,76 €, με τους νόμιμους τόκους και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη ποσού 1.580 €. Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί η Τράπεζα θεώρησε ότι ο συνάδελφος αποχώρησε οικειοθελώς (!) λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του επί έναν μήνα επειδή κατά τους ισχυρισμούς της Τράπεζας παρέλειψε να της προσκομίσει τον τελευταίο μήνα της απουσίας του τα σχετικά ιατρικά δικαιολογητικά του, αν και κατά το χρόνο αυτό είχε ήδη συμπληρώσει 5 μήνες πλήρως δικαιολογημένης αναρρωτικής άδειας, είχε υποβάλει στο Ταμείο τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και η αναρρωτική άδειά του είχε εγκριθεί από αυτό. Η αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την Τράπεζα την εκθέτει, γιατί οδήγησε τον συνάδελφό μας και την οικογένειά του σε οικονομική εξαθλίωση. Ο σύλλογός μας όπως και η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση δικαιώθηκαν απόλυτα, αφού δημιουργούν μία νέα ξεχωριστή νομολογία που μετά την έκδοση αυτής της πρωτόδικης απόφασης, ο συνάδελφός μας εργάζεται σε υποκατάστημα της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου και μάρτυρας κατέθεσε ο πρόεδρος του συλλόγου μας Σαράντος Φιλιππόπουλος.

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ
Με την υπ’ αρ. 6104/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στο συνάδελφό μας Φάνη το ποσό των 37.473,06 € για οφειλόμενες μισθολογικές διαφορές και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους και τη δικαστική δαπάνη μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

 
Μία ακόμα μεγάλη δικαστική επιτυχία του συλλόγου μας!

Εξεδόθη νέα εφετειακή απόφαση που αναγνωρίζει τη δυσμενή μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank

Με την υπ’ αριθμ. 4803/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγιάννη κρίθηκε ότι η δυσμενής μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μειωτικό στοιχείο για τις προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών δέχθηκε τα εξής:

«…Η τοποθέτηση του ενάγοντος σε θέση απλού υπαλλήλου από την εναγομένη αμέσως μετά την απορρόφηση της Ι.Λ.Τ.Ε. από αυτήν, χωρίς θέση ευθύνης, την οποία κατείχε κατά τα προεκταθέντα, παρά τις διαμαρτυρίες του, καθώς και η μείωση στην αξιολόγησή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία, στα οποία αυτός μειονεκτεί έναντι της ως άνω συγκρινομένης, διότι η αφαίρεση από αυτόν θέσης ευθύνης που κατείχε και η παραμονή του στάσιμου στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από το 1992, δεν έγινε λόγω της έλλειψης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων έναντι των συναδέλφων του, κατά τα προεκτεθέντα, αλλά λόγω της δυσμενούς και μεροληπτικής σε βάρος του μεταχείρισής του από την εναγομένη, πράγμα που συνέβη και με άλλους υπαλλήλους που ανήκαν στην πρώην ΙΛΤΕ μετά τη συγχώνευσή της με την εναγομένη, όπως σαφώς κατέθεσε και ο μάρτυρας απόδειξης Σαράντος Φιλιππόπουλος που είναι επί δώδεκα έτη Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην τράπεζα. Άλλωστε, δεν εξηγείται λογικά, πώς ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 25 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ από την εναγομένη, μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν καθήκοντα…».

Με την απόφαση αυτή επικυρώθηκε ουσιαστικά η σχετική κρίση της πρωτόδικης υπ’ αρ. 1033/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) που είχε κρίνει ομοίως.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα Ντέτα Πετρόγλου.
Βλαπτικές μεταβολές 2014 (I)

ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 508/2014 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΕΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 703/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
Βλαπτικές μεταβολές 2013

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 941/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 3269/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος Χρήστος Λύρας λόγω παράνομης και καταχρηστικής μετάθεσης και η Τράπεζα υποχρεώθηκε να αναστείλει προσωρινά την απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού περί μετάθεσης του συναδέλφου από το Κατάστημα Ξυλοκάστρου στο Κατάστημα Κιάτου.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1501/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1502/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 9898/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος Χρήστος Λύρας λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας του και η Τράπεζα υποχρεώθηκε προσωρινώς να απασχολεί τον συνάδελφο με τους προ της μεταβολής όρους εργασίας του.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3353/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα ο συνάδελφος μας Περικλής λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας του και η Τράπεζα υποχρεώθηκε να του καταβάλλει το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση και 750€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος.

ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΩ
Με την υπ’ αριθμ. 474/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 473/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2793/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
Βλαπτικές μεταβολές 2012

ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΡΥΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4024/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε τελεσιδίκως η επιβληθείσα από την Τράπεζα στη συνάδελφό μας Χρυσή πειθαρχική ποινή της εγγράφου παρατηρήσεως και επιβάλλεται εις βάρος της Τράπεζας δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΡΙΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1961/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η απομάκρυνσή του από τη Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών και η τοποθέτησή του στο Ταμείο Υγείας συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα τoυ οφείλει για ηθική βλάβη 3.000€ και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1463/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2084/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.