Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Νο 3. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 29/06/2022 ΚΑΙ 30/06/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51     ΤΗΛ.:   210 3250692 – 3 – 4 ,     FAX :   210 3311278

www.ionikienotita.gr                                                                               e-mail : info@ionikienotita.gr         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3                                  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

       

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

29/06/2022 ΚΑΙ 30/06/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας να διεξαχθούν με επιστολική ψήφο στο σύνολο της επικράτειας (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), αλλά και με φυσική παρουσία στις 29 και 30 Ιουνίου 2022.

 

Σας αποστέλλουμε, λοιπόν, ταχυδρομικώς ένα φάκελο που περιέχει τα παρακάτω:

1. Ένα (1) ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που λαμβάνει μέρος στις εκλογές του Συλλόγου μας, στο οποίο θα βάλετε σταυρούς στους υποψηφίους της προτίμησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο.

2. Ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

3. Ένα (1) φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», στο οποίο θα εσωκλείσετε το ψηφοδέλτιο, αφού προηγουμένως έχετε βάλει σταυρούς στους υποψηφίους της επιλογής σας.

4. Ένα (1) φάκελο επιπλέον, στον οποίο θα εσωκλείσετε το «ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ» όπου προηγουμένως θα έχετε τοποθετήσει το ψηφοδέλτιό σας. Στον εν λόγω φάκελο είναι προτυπωμένο το ονοματεπώνυμό σας ως αποστολέας και παραλήπτη έχει την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, με προπληρωμένο τέλος από το Σύλλογό μας (δεν απαιτείται γραμματόσημο) και τον οποίο θα ταχυδρομήσετε άμεσα για να τον παραλάβει έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 

* Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να ψηφίσουν  με φυσική παρουσία, μπορούν να το κάνουν 29 και 30 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα,  στα γραφεία του Συλλόγου μας από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση, η οποία και θα ελεγχθεί, είναι να μην έχουν αποστείλει ταχυδρομικώς φάκελο ψηφοφορίας.

** Επειδή συχνά στα ΕΛΤΑ παρουσιάζονται καθυστερήσεις, σας προτρέπουμε αμέσως μόλις λάβετε το παρόν, να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να ταχυδρομήστε άμεσα τoν φάκελο με την ψήφο σας προκειμένου να την παραλάβει έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου μας.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία του Συλλόγου μας, στο τηλέφωνο 2103250692 – 3 – 4.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους που λαμβάνουν τον φάκελο ψηφοφορίας να συμπληρώσουν άμεσα την ψήφο τους στο ψηφοδέλτιο και να την αποστείλουν χωρίς καμία καθυστέρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν εντός του φακέλου ψηφοφορίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου μας.  

Συνημμένα:

1) Ψηφοδέλτιο αρχαιρεσιών Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2) Λευκό ψηφοδέλτιο για τις αρχαιρεσίες

3) Φάκελος ψηφοφορίας

4) Φάκελος – απαντητική επιστολή προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στον οποίο θα εσωκλείσετε τον φάκελο ψηφοφορίας

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial