Οι παλινωδίες και οι καθυστερήσεις του e-ΕΦΚΑ σε υποθέσεις συνταξιούχων συναδέλφων μας πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος! Νέα επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για τις χρονίζουσες εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά και άλλες διαδικασίες


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι καθυστερήσεις, τα λάθη, οι αδικίες και οι παλινωδίες του e-ΕΦΚΑ από την αρχή της λειτουργίας του είναι, δυστυχώς, ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Σε σειρά υποθέσεων που αφορούν είτε όλους τους συνταξιούχους είτε συγκεκριμένα τους συνταξιούχους συναδέλφους προερχόμενους εκ της Ιονικής, έχουν παρατηρηθεί, ελλείψεις, αστοχίες και κυρίως υπερβολική καθυστέρηση.

Γνωρίζετε βεβαίως ότι οι Σύλλογοί μας έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα άριστα καταρτισμένο ασφαλιστικό επιτελείο με τεράστια εμπειρία και βαθιά γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα του χώρου της Ιονικής.

Οι Σύλλογοί μας δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και δεν έχουν σταματήσει να ασκούν πιέσεις με κάθε τρόπο στον e-ΕΦΚΑ (μέσω επιστολών, email, προφορικών οχλήσεων, συναντήσεων κ.λπ.) προκειμένου, επιτέλους, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και χρονίζουν, με συνέπεια την ταλαιπωρία των συναδέλφων μας.

Έχοντας παρατηρήσει τη συνεχιζόμενη, υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ολιγωρία  στην εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και τις καθυστερήσεις ακόμα και σε βασικές, τυπικές διεργασίες που είναι στην ευθύνη του e-ΕΦΚΑ και έχουν αρνητικές συνέπειες στους συναδέλφους μας, αποστείλαμε μία ακόμα επιστολή στον e-ΕΦΚΑ, κοινοποιώντας τη σε όλους τους αρμοδίους, στην οποία θίγουμε τέσσερα φλέγοντα ζητήματα (απόδοση αναδρομικών στους 500 που τους έγινε ο επανυπολογισμός βάσει Ν4387/2016 τον Απρίλιο του 2021, απόδοση αναδρομικών σε όσους συναδέλφους έγιναν διορθώσεις στον επανυπολογισμό τον Απρίλιο του 2021, συνυπολογισμός στις συντάξεις του επιπλέον ή παράλληλου χρόνου ασφάλισης, ηλεκτρονική έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων εισοδήματος σύνταξης για παλαιούς συνταξιούχους) στα οποία έχει υπάρξει απαράδεκτη καθυστέρηση και απαιτούν άμεσα λύση!

Στην επιστολή τονίζουμε ότι οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν επιληφθεί των υποθέσεων, αλλά επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν να πρέπει να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση των αρμοδίων να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και να σταματήσει ο εμπαιγμός των δικαιούχων συνταξιούχων συναδέλφων μας : 

ΣΣΙΛΤΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 217-15.6.22 για καθυστερήσεις e-ΕΦΚΑ

Η ανικανότητα, η αβελτηρία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ο εμπαιγμός των συνταξιούχων πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Όλοι όσοι πρέπει να κάνετε δηλώσεις θανόντων συνταξιούχων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΤΑΠΙΛΤ και να υποβάλετε σχετική αίτηση στο email tm.asf.bank@efka.gov.gr ,προκειμένου να σας χορηγηθεί βεβαίωση για να μπορέσετε να υποβάλετε τη δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους Συλλόγους μας.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial