Φορολογικές δηλώσεις 2022 – Του λογιστή Απόστολου Γεωργίου, γιου του συναδέλφου μας Θωμά Γεωργίου 


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε οι περισσότεροι, οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 30.6.22. Σίγουρα, οι απανωτές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών σε συνδυασμό μάλιστα με τις αλλαγές που θεσπίστηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν μετατρέψει την υποβολή φορολογικής δήλωσης σε μία ιδιαιτέρως δύσβατη διαδικασία που κρύβει πολλές παγίδες.

Όπως πάντα όμως, οι Σύλλογοί μας μεριμνούν για εσάς και σε αυτό το θέμα. Μετά από τις οδηγίες που έχουμε δημοσιεύσει όταν ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, επανερχόμαστε με νέες οδηγίες που βεβαίως μας αποστέλλει ο λογιστής του ΣΥΙΛΤΕ Απόστολος Γεωργίου, γιος του συναδέλφου μας Θωμά Γεωργίου, για να σας διευκολύνει, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία και να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως θα έχουν και αντίστοιχες συνέπειες.


Διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα! Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις. Πώς δηλώνονται η φιλοξενία και η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας;

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 30/6/2022, ενώ οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις εμπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο μόνο εάν η τροποιητική υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εμπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι την 30/6/2022.

Επομένως εμπρόθεσμες αρχικές φορολογικές δηλώσεις – μόνο εάν προκύψει θέμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης –  θεωρούνται, σήμερα, από την ΑΑΔΕ,  μόνο όσες υποβληθούν μέχρι 30/6/2022 και όχι αυτές που θα υποβληθούν μετά.  Άρα όσες  τροποποιητικές  φορολογικές  δηλώσεις υποβληθούν μετά από την 30/6/2022, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, θα έχουν πρόστιμο.

Όποιος έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση για το 2022 και διαπίστωσε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ή έχει παραλείψει να δηλώσει κάποιο στοιχείο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο,  θα πρέπει να μπει στη φορολογική του δήλωση, να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που θέλει και να την υποβάλει οριστικά μέχρι 30/6/2022, χωρίς πρόστιμο. Αμέσως θα εκδοθεί και το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ακόμη και αν με τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει αυξημένος φόρος, δεν θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο εφόσον την υποβάλλει μέχρι 30/6/2022.

Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία  υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών  δηλώσεων ( 30/6/2022 ), δεν  επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, εάν οι τροποποιήσεις των δηλώσεων αφορούν μόνο τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.    Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο.

2.    Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

3.    Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α..

4.    Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

5.    Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

6.    Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

7.    Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

8.    Καταχώρηση του αριθμού παροχής της ΔΕΗ.

9.    Καταχώρηση του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου στις περιπτώσεις που ζητείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

10. Την εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων στο Ε2.

11. Εάν ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση είναι μέχρι 100€ μεγαλύτερος από την αρχική δήλωση.

 

Πώς δηλώνεται η φιλοξενία;

Το πρόσωπο που φιλοξενεί δηλώνει στο έντυπο Ε1 της δήλωσής του τη φιλοξενία, συμπληρώνοντας στον πίνακα του κωδ 007-008  (πιν 2 περιπτ. 18)  τα στοιχεία των φιλοξενουμένων του.

Ο φιλοξενούμενος συμπληρώνει τον υποπίνακα του κωδικού 811 – 812 του εντύπου  Ε1 της δήλωσής του (πιν 6 περιπτ 11)  με τον  Α.Φ.Μ. του προσώπου που τον φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες που τον  φιλοξενεί.

Προσοχή : δεν δηλώνεται φιλοξενία για τα πρόσωπα που αναφέρονται ως προστατευόμενα μέλη στον πίνακα 8

Πώς δηλώνεται η παραχώρηση α΄ κατοικίας  σε παιδιά-γονείς (και των δύο συζύγων).        

Αφορολόγητα ποσά.

Ο παραχωρών καταχωρίζει στο έντυπο Ε2 της δήλωσής του τα στοιχεία του διαμένοντος στο σπίτι επιλέγοντας στο πεδίο ΄΄είδος μίσθωσης- χρήση ακινήτου΄΄ το 13 (δωρεάν παραχώρηση κατοικιών – ακινήτων), χωρίς να δηλώσει ποσά.

Ο διαμένων στην κατοικία δηλώνει στη δήλωσή του – έντυπο Ε1 –  (πιν  5 – 1α) τα στοιχεία της κατοικίας για να ληφθεί υπ΄ όψη στα  τεκμήρια διαβίωσής του.

Σημείωση: Η παραχώρηση είναι αφορολόγητη ως προς τον παραχωρούντα εάν είναι μέχρι 200μ2. Εάν είναι μεγαλύτερο των 200μ2 τα επιπλέον μ2 φορολογούνται. Στα 200μ2 περιλαμβάνονται  ένα γκαράζ και μία αποθήκη. Ο φόρος υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα που υπολογίζεται με ποσοστό 3% στην αντικειμενική αξία του παραχωρούμενου ακινήτου την τελευταία ημέρα του έτους φορολογίας.

Ελπίζω να είναι σαφείς οι οδηγίες και να σας βοηθήσουν.

 

Αθήνα 10/6/22

Απόστολος Γεωργίου

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial