Επιστολή του Συλλόγου μας για το συνυπολογισμό στη σύνταξη των επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ


Συνάδελφοι,

Με το από 28/12/20 δημοσίευμά μας (εδώ), σας είχαμε ενημερώσει ότι ο Σύλλογός μας θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα ακόμα ασφαλιστικό θέμα που αφορά ορισμένους συναδέλφους της Ιονικής. Συγκεκριμένα, του παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες προ Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν το Μάιο του 2016) που είχαν αποχωρήσει από την τράπεζα, εργάστηκαν σε άλλη τράπεζα (ή αλλού) και κυρίως όσους είχαν πάρει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής σύνταξης από το ΤΑΠΙΛΤ και μετά εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα και αυτά τα έτη ασφάλισης τα προσκόμισαν στο ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ όταν τους αποδόθηκε η σύνταξη, αλλά κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους από το ΤΑΠΙΛΤ τους δόθηκε ένα πολύ μικρό επιπλέον ποσό για αυτά τα έτη (δυσανάλογο της απόδοσης των επιπλέον ασφαλιστικών ετών) ή ακόμα και καθόλου.

Με την ευκαιρία του επανυπολογισμού των συντάξεων, ο Σύλλογός μας που ενεργοποιείται και διεκδικεί σε όλα τα μέτωπα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συναδέλφων, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στο ΤΑΠΙΛΤ, ζητώντας να συνυπολογιστούν αυτά τα έτη στον επανυπολογισμό ως συνεχόμενα ασφαλιστικά έτη (εάν αυτή η διαδικασία ευοδωθεί, τότε αυτό μπορεί να σημάνει μεγάλες θετικές διαφορές στις συντάξεις των εν λόγω συναδέλφων), όπως ορίζει ο Νόμος Κατρούγκαλου.  

Επιπλέον, επειδή έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου ακόμα και στους νέους συνταξιούχους, ζητήσαμε την άμεση διευθέτησή τους.

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Επιστολή No 3-15.1.21

Πρόκειται βέβαια για ένα απόλυτα δίκαιο αίτημα αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων μας και αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση του Ταμείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτού του καθ’όλα δίκαιου αιτήματος.

Επειδή όμως δεν είμαστε σε θέση βεβαίως να γνωρίζουμε όλους τους συναδέλφους που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, παρακαλούμε όσους αφορά το θέμα να μας ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά είτε να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου, προκειμένου να έχουμε μία εικόνα των συναδέλφων που τους αφορά το θέμα και της περίπτωσης του καθενός, αλλά και για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αίτημα με τον πλέον ορθό και κατάλληλο τρόπο.

Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να λάβετε άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση τόσο για αυτό, όσο και για όλα τα θέματα που απασχολούν το χώρο μας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial