Μετά την πίστωση των αναδρομικών μόλις 11 μηνών, συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως και το 2018


Συνάδελφοι,

Όπως έχετε αντιληφθεί ο Σύλλογός μας έχει μία ιδιαιτέρως σοβαρή αντιμετώπιση των ασφαλιστικών θεμάτων του χώρου μας και έχει κριθεί εκ των θετικών αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει προς όφελός σας.

Επίσης γνωρίζετε ότι ήμασταν από τους πρώτους συλλόγους στην Ελλάδα που κινήσαμε τη διαδικασία διεκδίκησης των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, το οποίο μάλιστα ήταν το πρώτο γραφείο που ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα. Η συνεργασία αυτή τόσο για τη συγκεκριμένη διεκδίκηση όσο και για άλλα σημαντικά θέματα, έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματική, καθόσον οι προτάσεις και εισηγήσεις τους έχουν συνδράμει σημαντικά τις προσπάθειές μας.

Μετά τη χθεσινή έναρξη πίστωσης των αναδρομικών στην οποία, όπως διαβάσατε στο σχετικό δημοσίευμά μας, έχουν παρατηρηθεί σωρεία λαθών και παραλείψεων, βρισκόμαστε ήδη σε επικοινωνία με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποστείλουμε εμπεριστατωμένη επιστολή προς το Υπουργείο και τον ΕΦΚΑ, στην οποία θα επισημαίνουμε όλα τα λάθη και τις παραλείψεις και θα ζητάμε την άμεση διόρθωσή τους.

Για όσους συναδέλφους έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας, σας παραθέτουμε το αναλυτικό, ενημερωτικό σημείωμα του δρ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με την υπόθεση των αναδρομικών :


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Όπως έχει γίνει γνωστό, την προσεχή Παρασκευή (23.10) και τη Δευτέρα (26.10) οι συνταξιούχοι – μέλη του Συλλόγου σας θα λάβουν τα ποσά που αναλογούν στο ενδεκάμηνο των περικοπών των συντάξεών τους (από 11.06.2015 έως 12.05.2016). Υπενθυμίζεται με την ευκαιρία η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας μας.

Ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν ασκήσει ήδη αγωγές για τις περικοπές των συντάξεων με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012 έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν (και μετά την καταβολή του ποσού για το ενδεκάμηνο) την εκδίκαση των αγωγών τους προκειμένου να διεκδικήσουν τα επιπλέον (πολύ μεγαλύτερα) ποσά που αντιστοιχούν αφενός στους τόκους επιδικίας για το εν λόγω ενδεκάμηνο και, αφετέρου, στις περικοπές των νόμων αυτών για τα χρονικά διαστήματα πριν από την 11.06.2015 και μετά την 12.05.2016. Εξάλλου, εφόσον απαιτηθεί, μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αγωγών θα καταθέσουμε προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν τις αγωγές που έχουμε ήδη ασκήσει για τα δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς και για την εισφορά αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους αγωγές για τις περικοπές στις συντάξεις των νόμων  4093/2012 και 4051/2012, για τα δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς και για την εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένης της διαφορετικής νομικής βάσης, της διαφορετικής νομικής  φύσεως και, συνακόλουθα, των νομικών επιχειρημάτων για κάθε μια υπόθεση εξ αυτών, γεγονός άλλωστε που αναγνώρισε με τις πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαιώνοντας έτσι την επιλογή μας αυτή. Επιπλέον συνέβαλε σημαντικά στη θετική έκβαση της πρότυπης δίκης στο Σ.τ.Ε.

Όσοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των ανωτέρω επιπλέον ποσών των περικοπών με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012, θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020* είτε στα γραφεία του Συλλόγου σας, είτε στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας μας (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) συμπληρωμένη τη ΔΗΛΩΣΗ συνέχισης της δικαστικής διεκδίκησης που επισυνάπτεται, καταβάλλοντας συγχρόνως και το ποσό της εργολαβικής αμοιβής που αντιστοιχεί στα ποσά του ενδεκαμήνου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προσκομίσουν συγχρόνως το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης για το ποσό που τους καταβλήθηκε όσον αφορά το ενδεκάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συλλόγου σας.

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

.

ΔΗΛΩΣΗ συνέχισης δικαστικής διεκδίκησης


Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της ανωτέρω συνημμένης Δήλωσης που αναφέρεται στο ως άνω ενημερωτικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσετε και το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων (δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ) γιατί είναι απαραίτητο για τη συνέχιση των διεκδικήσεών σας.

Όσοι συνάδελφοι έχετε συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές πρέπει να επικοινωνήσετε απαραιτήτως με το Σύλλογό μας προκειμένου να σας πληροφορήσουμε για σημαντικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.


*ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ : Μετά από επικοινωνία με το δρ. Παπακωνσταντίνου και λόγω της καραντίνας και των μέτρων δημόσιας υγείας που επιβλήθηκαν για την κρίση του κορωνοϊού, ο δρ. Παπακωνσταντίνου έδωσε μία παράταση της προθεσμίας συλλογής των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές των μνημονιακών περικοπών των Ν4051/2012 και Ν 4093/2012 για τη συνέχιση των διεκδικήσεων, ήτοι με την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της καραντίνας (όποτε αυτή αποφασιστεί).

Ωστόσο, θέλουμε να σας τονίσουμε ότι, επειδή έχουν προσδιοριστεί ακόμα και εντός Δεκεμβρίου δικάσιμες, σας συμβουλεύουμε να συνεχίσετε να αποστέλλετε τα ζητηθέντα στοιχεία ταχυδρομικώς είτε στο δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, είτε στα γραφεία του Συλλόγου μας και μόνο αν υφίσταται σοβαρός λόγος και απόλυτη δυσχέρεια, να περιμένετε το τέλος της καραντίνας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial