ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Όσοι λάβατε ξανά το πακέτο δικαιολογητικών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συμπληρώστε τα και αποστείλτε τα ΑΜΕΣΑ στο Ταμείο


Συνάδελφοι,

Με το από 27/5/20 δημοσίευμά σας είχαμε ενημερώσει ότι στις 31/5/2020 έληγε η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη συνέχιση καταβολής της επικουρικής μας σύνταξης.

Επιπλέον, σας ενημερώναμε ότι το ταμείο είχε ήδη δρομολογήσει επιστολές προς τους ασφαλισμένους συνταξιούχους συναδέλφους από τους οποίους δεν είχε παραλάβει ακόμα τα δικαιολογητικά και σας προτρέπαμε να σπεύσετε να διευθετήσετε το θέμα το ταχύτερο δυνατόν εντός μίας εύλογης ημερομηνίας ώστε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να συμπεριλάμβανε τους «αργοπορημένους» στις καταστάσεις για τη σύνταξη Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, το Ταμείο προέβη σε εκκαθάριση των δικαιολογητικών, διαπιστώνοντας ότι περίπου 300 συνάδελφοι προερχόμενοι από την Ιονική δεν είχαν διευθετήσει το θέμα των δικαιολογητικών με σωστό τρόπο και αυτοί ήταν που έλαβαν εκ νέου από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τη σχετική επιστολή και το πακέτο των δικαιολογητικών.

Επειδή ορισμένοι συνάδελφοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας διαμαρτυρόμενοι ότι είχαν αποστείλει τα δικαιολογητικά, ωστόσο έλαβαν εκ νέου ολόκληρο το πακέτο των δικαιολογητικών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την παράκληση να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν, τους ενημερώνουμε ότι είτε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τον οποιονδήποτε λόγο δε βρήκαν τα δικαιολογητικά τους κατά την εκκαθάριση, είτε τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή.

Επειδή δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποστολή για κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, το Ταμείο ουσιαστικά απέστειλε όλο το πακέτο των δικαιολογητικών σε όλους τους ασφαλισμένους που δεν είχαν τακτοποιήσει σωστά τις εκκρεμότητές τους.

Σε κάθε περίπτωση συνάδελφοι, αν λάβατε εκ νέου το πακέτο των δικαιολογητικών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σας τονίζουμε ότι πρέπει να συμπληρώσετε τα δικαιολογητικά και να τα αποστείλετε ΑΜΕΣΑ στο Ταμείο προκειμένου να συμπεριληφθείτε στις καταστάσεις των συντάξεων Ιουλίου!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial