Αναλυτική επεξήγηση του ενημερωτικού σημειώματος των επανυπολογισμένων συντάξεων επί του οποίου 842 συνταξιούχοι συνάδελφοι μέλη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ υπέβαλαν ενστάσεις μέσω του Συλλόγου μας – Γιατί κάναμε τις ενστάσεις


Με το από 2/12/19 δημοσίευμά μας σας ενημερώσαμε ότι εκατοντάδες συνταξιούχοι συνάδελφοί μας – μέλη του Συλλόγου μας υπέβαλαν τις εξατομικευμένες (προσωποποιημένες) ηλεκτρονικές ενστάσεις που επεξεργάστηκαν και τους απέστειλαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ μετά από τον έλεγχο των ενημερωτικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων του Ιανουαρίου 2019 που απέδωσαν αυξήσεις στη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μας μετά από ενέργεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 .

Συνάδελφοι,

Μετά από την έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων του Ιανουαρίου 2019 των επανυπολογισμένων συντάξεων βάσει του Ν. Κατρούγκαλου, ο ΕΦΚΑ είχε θέσει προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Ο Σύλλογός μας κάλεσε μέσω της ιστοσελίδας, του facebook του Συλλόγου και μαζικών μηνυμάτων όλα τα μέλη του που τους έχει γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να ελέγξουν το ενημερωτικό σημείωμα κάθε συναδέλφου και να ετοιμάσουν την εξατομικευμένη-προσωποποιημένη  ένστασή του.

Πράγματι, εκατοντάδες μέλη μας επικοινώνησαν μαζί μας, αποστέλλοντάς μας τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να τα εξετάσουν οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι για τυχόν παραλείψεις και λάθη.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας είχαν ήδη επεξεργαστεί σωρεία εκκαθαριστικών σημειωμάτων των μελών μας προκειμένου να αποσαφηνιστεί ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια και υποπερίπτωση που εμφανίζεται, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις στις ενστάσεις που επρόκειτο να υποβληθούν.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο και ανάλυση των ενημερωτικών σημειωμάτων επανυπολογισμού των συντάξεων βάσει του Ν. Κατρούγκαλου από 1-1-19, ετοιμάσαμε εξατομικευμένες-προσωποποιημένες ενστάσεις για κάθε συνάδελφο (συγκεκριμένα για 842 συναδέλφους), ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσίαζε το εκάστοτε εκκαθαριστικό σημείωμα που αποτυπώνει τον επανυπολογισμό κάθε συνταξιούχου.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Συλλόγου μας φροντίσαμε να ενημερώσουμε προσωπικά κάθε μέλος, αποστέλλοντάς την εξατομικευμένη ένσταση μαζί με αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής της στην εξειδικευμένη εφαρμογή του ΕΦΚΑ. Επιπλέον, επειδή αρκετοί συνάδελφοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου και προσήλθαν στο Σύλλογό μας, τους ετοιμάσαμε και υποβάλαμε την ένστασή τους από τα γραφεία μας.

Συγκεκριμένα, έχοντας πλέον μελετήσει και αναλύσει τα θέματα που προκύπτουν από τα ενημερωτικά σημειώματα και τον επανυπολογισμό των συντάξεων σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους, τα προβλήματα που εντοπίζονταν σε όλες τις περιπτώσεις ήταν τα εξής :

1. Όλοι οι συνταξιούχοι της πρώην Ιονικής έπρεπε οπωσδήποτε να υποβάλουν ενστάσεις για να διεκδικήσουν το δικαιούμενο συντάξιμο μισθό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Κατρούγκαλου και τα πραγματικά ασφαλιστικά στοιχεία του καθενός

2. Σε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους (μέχρι Μάιο 2016) οι κρατήσεις που γίνονται

α. 6% για τον κλάδο υγείας

β. για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Ε.Α.Σ. (όσοι δηλαδή λαμβάνουν μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ)

έχουν υπολογιστεί επί του συνολικού ποσού της αύξησης που θα μας καταβληθεί σε βάθος πενταετίας (από την αύξηση που έλαβε η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων της Ιονικής μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το υπόμνημα που κατέθεσε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στους αρμόδιους φορείς και η οποία καταβάλλεται κατά το 1/5 κάθε έτος), χωρίς στην ουσία να μας έχει καταβληθεί αυτό το ποσό στην πράξη.

 .

Αναλυτική επεξήγηση του ενημερωτικού σημειώματος

Στη συνέχεια θα προβούμε σε μία πλήρη ανάλυση, ώστε να γίνει κατανοητό τι αντιπροσωπεύουν τα ποσά που βλέπετε στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Ιανουαρίου του 2019, σε όσους από εσάς ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός της σύνταξής σας, παραθέτοντας ένα ενδεικτικό ενημερωτικό σημείωμα με 35 έτη ασφάλισης, με ένα μέσο ποσό σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που έχει να λάβει επιπλέον ο εν λόγω ασφαλισμένος.

Σημειώστε ότι :

·         Στην αριστερή στήλη, θα δείτε πώς ήταν διαμορφωμένη η σύνταξή σας πριν από τον επανυπολογισμό.

·         Στη δεξιά στήλη παρακολουθούμε τον επανυπολογισμό της σύνταξης, ο οποίος αποτελείται από δύο τμήματα:

Α. Το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο για όσους έχουν πάνω από 20 έτη ασφάλισης και δε λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, είναι στα 384 ευρώ.

Β. Η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία είναι το γινόμενο του συντάξιμου μισθού επί το ποσοστό αναπλήρωσης των ανάλογων ασφαλιστικών ετών των ασφαλισμένων όλων των ταμείων

+

Ειδικά για τους ασφαλισμένους της Ιονικής μετά από το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου (πατήστε εδώ) που κατέθεσε ο Σύλλογός μας αμέσως μετά την ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου, προστίθεται και το γινόμενο του συντάξιμου μισθού επί το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης (0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα εισφοράς πέραν του 20% που πλήρωναν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ) που αναλογεί στον κάθε ασφαλισμένο της Ιονικής, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης στην τράπεζα.


Παράδειγμα

(ακολουθεί δισέλιδο ενδεικτικό ενημερωτικό σημείωμα μετά το τέλος των σημειώσεων με αντιστοιχισμένες αριθμητικά τις σημειώσεις)

1.    Στο εν λόγω εκκαθαριστικό, ο χρόνος ασφάλισης είναι 35 έτη.

2.    Ο δε συντάξιμος μισθός είναι 2.147,76 ευρώ.

Πολλαπλασιάζοντας το συντάξιμο μισθό με το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, που από τον Πίνακα ποσοστών αναπλήρωσης του Νόμου 4387/2016 είναι 33,81%, έχουμε σαν ανταποδοτική σύνταξη το ποσό :

2.147,76 ευρώ Χ 33,81% = 726,15 ευρώ (αυτό θα ήταν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης αν δεν είχε ενδιαφερθεί εγκαίρως και δεν είχε υποβάλει το υπόμνημα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Στο εκκαθαριστικό της σύνταξης όμως παρατηρούμε ότι η ανταποδοτική σύνταξη για αυτά τα έτη είναι 1.518,25 ευρώ, δηλαδή 792,10 ευρώ επιπλέον!

Το ποσό αυτό προκύπτει από  τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης με τα οποία πολλαπλασιάστηκε ο συντάξιμος μισθός λόγω των μεγαλύτερων ποσοστών εισφοράς που δίναμε σαν εργαζόμενοι της Ιονικής και το οποίο διεκδικήσαμε και πετύχαμε σαν ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ με το παραπάνω υπόμνημα.

3.    Αθροιζόμενα αυτά τα δύο τμήματα, μας δίνουν την ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή τα 1.518,25 ευρώ.

4.    Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποτελούν το σύνολο της μικτής σύνταξής μας.

Δηλαδή εν προκειμένω

384 ευρώ + 1.518,25 ευρώ = 1.902,25 ευρώ.

5.    Μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, παρατηρείται το νέο ποσό της σύνταξής σας προ φόρου.

6.    Στην αριστερή στήλη στο ίδιο σημείο, παρατηρούμε το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου.

7.    Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποσά είναι η προσωπική διαφορά για τον καθένα, η οποία όταν είναι αρνητική σημαίνει ότι ο ασφαλιστικός φορέας μας οφείλει χρήματα, τα οποία θα μας δώσει σε βάθος πενταετίας.

8.    Μετά από τις κρατήσεις που αναλύονται στη συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος, στο τέλος βλέπουμε το τελικό πληρωτέο ποσό, το οποίο και λαμβάνουμε μηνιαίως και θα διαμορφώνεται ετησίως μέχρι το 2023, αυξανόμενο κάθε Ιανουάριο κατά το 1/5 της προσωπικής διαφοράς.

.


Τι γίνεται με τις συντάξεις που δεν έχουν επανυπολογιστεί και δεν έχει εκδοθεί ακόμα ενημερωτικό σημείωμα για τον Ιανουάριο του 2019

· Σε όσους η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για την έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων βγάζει σημείωμα μη ταυτοποίησης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο μας (Δραγατσανίου 8) και να υποβάλετε

είτε μία απλή αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο με τυπωμένο τον ΑΜΚΑ και ένα αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (για τον ΑΦΜ), τα οποία πρέπει να φαίνονται ευκρινώς

είτε μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει κάθε ασφαλισμένος ποιος είναι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του

    ***σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγράψετε τηλέφωνο επικοινωνίας

· Ωστόσο, υπάρχει και η κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μας στους οποίους δεν έχει γίνει ακόμα επανυπολογισμός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και με συνεχείς εκκλήσεις προσπαθούμε να πιέσουμε για την ολοκλήρωση των επανυπολογισμού της σύνταξής τους και επομένως δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε πότε θα ανταποκριθεί ο ΕΦΚΑ σε αυτήν την υποχρέωσή του. Θα πρέπει όμως να είστε σε εγρήγορση, γιατί όταν γίνει ο επανυπολογισμός και εκδοθούν τα ενημερωτικά σημειώματα, θα έχετε 60 μέρες προθεσμία υποβολής ένστασης και τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Σύλλογό μας.

 .

Γιατί κάναμε τις ενστάσεις;

1. Επειδή ο ΕΦΚΑ δεν εξέδωσε, ως όφειλε, νέα, τροποποιητική της αρχικής, απόφαση συνταξιοδότησης.

2. Επειδή η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και η εισφορά για την περίθαλψη, παρακρατούνται παράνομα από το ποσό της σύνταξης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί το 2023 και όχι από το καταβαλλόμενο ποσό.

3. Επειδή δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ και εξακολουθεί ο ΕΦΚΑ να μας παρακρατεί την εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ).

4. Επειδή κατά τον επανυπολογισμό σε πολύ μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων δε συνυπολογίστηκαν όλα τα έτη ασφάλισης, ακόμα και οι μήνες και οι μέρες, όπως προβλέπει ο Ν. 4387/2016 και για τα οποία προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης.

5. Επειδή η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν εφησυχάζει ποτέ, θεωρούμε ότι εσφαλμένα μας υπολογίστηκε το νέο ποσό σύνταξης χωρίς το σύνολο των αποδοχών μας επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές. Αλλά και επειδή δε συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το σύνολο των αποδοχών μας, αλλά ούτε και δώρα εορτών και επιδόματα αδείας επί των οποίων κατεβλήθησαν προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προέτρεψε τους ασφαλισμένους της Ιονικής να υποβάλουν ένσταση και να αιτηθούν τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μάλιστα, σας ενημερώνουμε ότι από τους εκατοντάδες συναδέλφους που ερχόμαστε σε επαφή και εξετάσαμε και τα ενημερωτικά τους σημειώματα, αυτή η προσωπική διαφορά κυμαίνεται από πολύ μικρά ποσά μέχρι και 1.100 ευρώ!

Μετά από την ενδελεχή ανάλυση που σας παραθέσαμε, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μπορείτε να αντιληφθείτε πως εάν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν είχε κινητοποιηθεί έγκαιρα με στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες όσον αφορά το Νόμο Κατρούγκαλου, τώρα όχι μόνο δε θα προέκυπταν αυξήσεις στις συντάξεις μας, αλλά η προσωπική διαφορά που θα είχε προκύψει θα δημιουργούσε οφειλή προς τον ΕΦΚΑ, όπως συνέβη αντίστοιχα για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

.

Υ.Γ. Συνάδελφοι, επειδή υφίσταται μεγάλη καθυστέρηση, με υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ, στην ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων όλων των ασφαλισμένων, ο εθνικός ασφαλιστικός φορέας έχει αφήσει ανοιχτή την ηλεκτρονική πύλη υποβολής των ενστάσεων. Αν και η προθεσμία που είχε θέσει ο ΕΦΚΑ για την υποβολή ενστάσεων ήταν στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα και με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους, όσο εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η πύλη, μπορούν οι ασφαλισμένοι να συνεχίζουν να υποβάλουν ενστάσεις και συνεπώς μπορείτε να αποστέλλετε τα έγγραφά σας (απόφαση συνταξιοδότησης και ενημερωτικό σημείωμα Ιανουαρίου 2019) στο Σύλλογό μας, προκειμένου να τα εξετάσουμε και να ετοιμάσουμε την ένσταση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά. 

Υ.Γ. 2 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ασφαλιστική σύμβουλο του Συλλόγου μας συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου, καθώς και τους συνεργάτες μας κκ. Χριστίνα Λουΐζα Βορλόου και Μάρκο Ρουσουνέλο που έφεραν εις πέρας αυτό το έργο, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια, εργαζόμενοι μέχρι αργά το βράδυ καθημερινά προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των συναδέλφων μας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial